Биографија

Иван Карић, у 36. години, један је од млађих политичара са садржајним искуством у заштити животне средине, истраживачком раду, екологији и еколошком активизму.

После средње Геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“, дипломирао је на геолошком одсеку Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Упоредо са садашњим професионалним обавезама руководиоца одбране од поплава за Град Београд, приводи крају мастер студије на Факултету за примењену екологију „Футура“ Универзитета „Сингидунум“.

Истраживачким и научним радом бави се од основне школе, учествујући од 1990. године у раду домаћих и међународних истраживачких кампова, програма и пројеката. Посебно место заузимају Млади истраживачи Србије (чији је председник био између 2001. и 2005.), Истраживачка станица у Петници и геолошки кампови на Радан планини и реци Пек (које је организовао и њима руководио 1996., 1997. и 2000. године кроз Геолошко истраживачко друштво „Јован Жујовић“). Учествовао је и у уређивању научно-популарног часописа „National Geographic Junior“.

На месту заменика директора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац (www.ekofond.org.rs), у периоду од 2004. до 2008. године, Обреновцу је донео бољу заштиту животне средине и редовно информисање грађана о загађености. Иницирао је и покренуо низ веома значајних пројеката и студија, Катастар загађивача и Катастар ерозије и клизишта и идејно решење и главни пројекат Постројења за пречишћавање отпадних фекалних вода. Осмислио је и утемељио прву аутоматску мониторинг станицу за двадесетчетворочасовно праћење загађења и квалитета ваздуха, а податке учинио јавно доступним у реалном времену. У том периоду започео је велики пројекат пошумљавања Забранског излетишта и организовао климатски опоравак око 4.000 деце предшколског и школског узраста у Соко бањи, на Руднику и Гочу.

Области Ивановог научног рада су заштита животне средине (политика животне средине, законодавство, страндардизација, деградирани простори) и геологија (истраживање рудних лежишта и геостратешке минералне сировине). Аутор је бројних научних радова и публикација и активни учесник стручних конференција и скупова, у земљи и иностранству.

Ожењен је, има трогодишњег сина Душана. Живи у родном граду Обреновцу.