Разуменка Марковић

avatar


О, Винчо међ“ шљивама!

Karikatura - Vinca - Vanredna rezolucija - slickamanja

Радијација. Невидљиви, тихи убица. Пролази кроз зидове, мисли, месо, леди крв у жилама… Још када додамо чињеницу да се као наставна јединица изучава у завршном разреду гимназије, а први пут сусреће у осмом разреду основне школе, и то пред крај, у мају, када се кровови усијају, а мисли одлутају у машту о матурској вечери – [...]


Страна 2 oд 212