Нивес Тишма

avatar


Студентски октобарски déjà vu

Приближава се октобар а самим тим и почетак нове школске године на факултетима. Студенти незадовољни Болоњском реформом, системом бодовања и студијским програмима већ годинама покушавају да пронађу компромис са Министарством просвете, које не успева да реши студентске проблеме. Измене и допуне Закона о високом школству ових дана главне су теме о којима се прича и [...]