Mirko Nikolić

avatar


Da naše pare ostanu u našoj Srbiji!

zelena energija

Ono što nam je potrebno su male ekološke zelene energane koje u blizini potrošača proizvode električnu i toplotnu energiju, na bazi domaćeg resursa (obnovljivi izvori energije), a gradili smo velike elektrane na bazi fosilnog goriva (ugalj), daleko od potrošača, koje proizvode samo struju, uništavajući 2/3 primarne energije i zagađujući zemlju, vazduh i vodu. Bacanje ogromnih [...]Kogeneracija, biomasa i biogas – novi put za regionalni održivi razvoj

zelena energija

Ono što nam je potrebno su „male“ ekološke zelene energane koje u blizini potrošača proizvode električnu i toplotnu energiju, na bazi domaćeg resursa (obnovljivi izvori energije), a gradili smo velike elektrane na bazi fosilnog goriva (ugalj), daleko od potrošača, koje proizvode samo struju, uništavajući 2/3 primarne energije i zagađujući zemlju, vazduh i vodu. Aktuelna dešavanja [...]STAJSKO ĐUBRE, BIOOTPAD? NE- ZELENA ENERGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE!

zelena energija

Ono što nam je potrebno su male ekološke zelene energane koje u blizini potrošača proizvode električnu i toplotnu energiju, a gradili smo velike elektrane, daleko od potrošača, koje proizvode samo struju, uništavajući 2/3 primarne energije i zagađujući zemlju, vazduh i vodu. Prirodni resursi su ograničeni i njihovo nekontrolisano korišæenje može da izazove propast ekonomije i [...]Deponija? Ne – energija i zaštita životne sredine!

image1

Ono što nam je potrebno su male ekološke zelene energane koje u blizini potrošača proizvode električnu i toplotnu energiju, a gradili smo velike elektrane, daleko od potrošača, koje proizvode samo struju, uništavajući 2/3 primarne energije i zagađujući zemlju, vazduh i vodu. Većina nas nije svesna da upravo smeće koje svakodnevno bacamo, ne razmišljajući šta će [...]Maksimumi/minimumi

image1

Ono što nam je potrebno su “male” ekološke zelene energane koje u blizini potrošača proizvode električnu i toplotnu energiju, a gradili smo velike elektrane, daleko od potrošača, koje proizvode samo struju, uništavajući 2/3 primarne energije i zagađujući zemlju, vazduh i vodu. MAKSIMUM hladnoće usred zime! MAKSIMUM potrošnje toplotne energije za grejanje, radijatori se pomamili, “gutaju [...]ŠTA SE (NE) VIDI SA SPASOJEVINE

image1

Ono što nam je potrebno su male ekološke zelene energane koje u blizini potrošača proizvode električnu i toplotnu energiju, a gradili smo velike elektrane, daleko od potrošača, koje proizvode samo struju, uništavajući 2/3 primarne energije i zagađujući zemlju, vazduh i vodu. Na putu Beograd – Obrenovac, ispred „Male Kolubare“, skrećem levo ka Ibarskoj magistrali sa [...]