Мирко Николић

avatar


Да наше паре остану у нашој Србији!

zelena energija

Оно што нам је потребно су мале еколошке зелене енергане које у близини потрошача производе електричну и топлотну енергију, на бази домаћег ресурса (обновљиви извори енергије), а градили смо велике електране на бази фосилног горива (угаљ), далеко од потрошача, које производе само струју, уништавајући 2/3 примарне енергије и загађујући земљу, ваздух и воду. Бацање огромних [...]Когенерација, биомаса и биогас – нови пут за регионални одрживи развој

zelena energija

Оно што нам је потребно су „мале“ еколошке зелене енергане које у близини потрошача производе електричну и топлотну енергију, на бази домаћег ресурса (обновљиви извори енергије), а градили смо велике електране на бази фосилног горива (угаљ), далеко од потрошача, које производе само струју, уништавајући 2/3 примарне енергије и загађујући земљу, ваздух и воду. Актуелна дешавања [...]СТАЈСКО ЂУБРЕ, БИООТПАД? НЕ- ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ!

zelena energija

Оно што нам је потребно су мале еколошке зелене енергане које у близини потрошача производе електричну и топлотну енергију, а градили смо велике електране, далеко од потрошача, које производе само струју, уништавајући 2/3 примарне енергије и загађујући земљу, ваздух и воду. Природни ресурси су ограничени и њихово неконтролисано коришæење може да изазове пропаст економије и [...]Депонија? Не – енергија и заштита животне средине!

image1

Оно што нам је потребно су мале еколошке зелене енергане које у близини потрошача производе електричну и топлотну енергију, а градили смо велике електране, далеко од потрошача, које производе само струју, уништавајући 2/3 примарне енергије и загађујући земљу, ваздух и воду. Већина нас није свесна да управо смеће које свакодневно бацамо, не размишљајући шта ће [...]Максимуми/минимуми

image1

Оно што нам је потребно су “мале” еколошке зелене енергане које у близини потрошача производе електричну и топлотну енергију, а градили смо велике електране, далеко од потрошача, које производе само струју, уништавајући 2/3 примарне енергије и загађујући земљу, ваздух и воду. МАКСИМУМ хладноће усред зиме! МАКСИМУМ потрошње топлотне енергије за грејање, радијатори се помамили, “гутају [...]ШТА СЕ (НЕ) ВИДИ СА СПАСОЈЕВИНЕ

image1

Оно што нам је потребно су мале еколошке зелене енергане које у близини потрошача производе електричну и топлотну енергију, а градили смо велике електране, далеко од потрошача, које производе само струју, уништавајући 2/3 примарне енергије и загађујући земљу, ваздух и воду. На путу Београд – Обреновац, испред „Мале Колубаре“, скрећем лево ка Ибарској магистрали са [...]