Милутин Стефановић

avatar


Регионални подсистем Надела

duav 33190x140

Војводина је житница Србије. Простире се у јужном делу Панонске низије и захвата 1.7 милиона хектара обрадиве површине. Земљиште је веома плодно, а по педолошком саставу углавном га чине чернозем и деградирани чернозем. Клима у Војводини је изразито континентална. Према статистичким подацима од 100 година у Војводини је 51 сушна, 32 су влажне а само [...]