Jelena Vasić

avatar


Dug Zemlji je dug svih nas

Earth

    Planeta Zemlja je ove nedelje ušla u fazu „Svetskog ekološkog duga“ – trenutka kada se potroši optimalna godišnja količina prirodnih resursa. Istraživanje koje sprovodi Global Footprint Network se bazira na tzv. ekološkom dugu, koji se računa tako što se biokapacitet (količina prirodnih resursa koje Zemlja proizvede godišnje) jedne države ili grada podeli sa [...]Da li i nas čeka sudbina Uskršnjeg ostrva?

Uskršnje ostrvo

Uskršnje ostrvo (Rapa Nui) predstavlja izuzetan primer kraha jedne zajednice, prouzrokovanog preteranom eksploatacijom resursa, usled koje je došlo do potpunog ogoljavanja ostrva. Ovo je narod koji je na veoma ograničenim količinama prirodnih bogatstava stvorio jedno od naprednijih društava, a neusklađenost razvoja sa prirodom doveo je do samouništenja. Da li je ovo put kojim i mi [...]