Boban Stojanović

avatar


Ekološke politike u programima političkih partija i predlozima javnih politika

Top-10-Stunning-and-Creative-Advertisements-2-600x320

“Ovaj rad se bavi analizom programa i predloga javnih politika relevatnih partija u Srbiji oko ekoloških pitanja. Cilj rada je da napravi analizu programa i da pokuša da predstavi svojevrsnu klasifikaciju partija oko ekoloških tema. U svom uvodu, rad ima za cilj da čitaoce uvede u pojmove partija, partijskih programa i javnih politika. Zatim, rad [...]