Бобан Стојановић

avatar


Ekološke politike u programima političkih partija i predlozima javnih politika

Top-10-Stunning-and-Creative-Advertisements-2-600x320

“Овај рад се бави анализом програма и предлога јавних политика релеватних партија у Србији око еколошких питања. Циљ рада је да направи анализу програма и да покуша да представи својеврсну класификацију партија око еколошких тема. У свом уводу, рад има за циљ да читаоце уведе у појмове партија, партијских програма и јавних политика. Затим, рад [...]