Andrej Stanimirović

avatar


Zelena ekonomija

Copy_of_green_economy_graph_earth2

Na više mesta je napisano i u više navrata rečeno: Zeleni Srbije su tamo gde su ljudi, a zeleno je samo ono što je istovremeno i zdravo i održivo. U ovoj rečenici koncizno su dati principi zelene ekonomije i na njima mora biti zasnovana zelena ekonomska politika, njeni metodi i ciljevi. Porazna je činjenica da [...]