др Владимир Павићевић

avatar


Фасадна демократија: има ли излаза?

SPICE-SKUPSTINA

„Немачка држава је република, а ко у то сумња добиће по глави!“, написао је Алфред Деблин у чувеном роману “Berlin-Aleksanderplaz”, који је осликавао мрачну и бедну позадину Вајмарске републике непосредно пред долазак нациста на власт. И данас, као и тада, раскорак између нормативног и стварног остаје суштински проблем успостављања либералног демократског поретка. Наиме, ако је [...]