Повећати удео заштићених подручја у Србији

У Србији се данас обележава Дан заштите природе, који је установљен 2009. године.Share