SEDNICOM SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA DOMINIRALE ZELENE TEME USVOJENA DEKLARACIJA O ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Vreme: mart 2017.
Mesto: Šabac

Na XII sednici Skupština grada Šapca usvojila je, na inicijativu Zelenog odbornika, dr Dejana Pavlovića, predsednika Gradskog odbora Zelenih Srbije, Deklaraciju o organskoj proizvodnji kao temeljni dokument o ovoj oblasti.

Organska poljoprivredna proizvodnja je jedan od najboljih načina da se snažno staramo o zaštiti životne sredine, zaštiti i unapređenju korišćenja poljoprivrednog zemljišta, zdravstvenoj zaštiti stanovništva, revitalizaciji i razvoju seoskog područja, povećanju prihoda od poljoprivrede i stvaranju brane za gajenje genetički modifikovanih useva.

Zeleni Šapca su svojim sugrađanima obećali formiranje organske pijace i ona će biti otvorena u proleće 2017. godine. Posle usvajanja Deklaracije o organskoj proizvodnji i izmene gradske Odluke o održavanju pijaca omogućeno je da u okviru gradske Tržnice svim sertifikovanim organskim proizvođačima, bez obzira odakle dolaze, na raspolaganju budu jasno izdvojene tezge za organske proizvode i to bez plaćanja godišnje zakupnine i dnevne pijačarine. Smatramo da je ovo dobar podsticaj za lokalne proizvođače da se odluče za organsku proizvodnju pošto će ih već čekati formirano tržište. Sledeći korak će biti izdvajanje subvencija iz gradskog budžeta za troškove sertifikacije i nabavke semenskog materijala. A zbog zdravlja naših sugrađana dalji napori će biti usmereni ka uspostavljanju provere sadržaja hemijskih supstanci u svim konvencionalno uzgojenim poljoprivrednim proizvodima koji ulaze u prostor zelenih pijaca u Šapcu kako bi smo podstakli korišćenje preporučenih količina zaštitnih hemijskih sredstava i poštovanje perioda karence.

” O organskoj proizvodnji kao načinu poljoprivredne proizvodnje pre nekoliko decenija nismo ni pričali. Bilo je besmisleno o tome pričati jer druge hrane nije ni bilo. Hrana se proizvodila na ekološki čistom i zdravom zemljištu, u zdravom okruženju i bez upotrebe hemijskih sredstava što upravo i jeste definicija organske proizvodnje. Danas imamo neverovatan broj različitih prehrambenih proizvoda dobijen upotrebom ogromnih količina najrazličitijih hemijskih supstanci koje uglavnom zagađuju životnu sredinu i oštećuju naše zdravlje. Mi smo danas u dilemi da li je hrana proizvedena tako da nas ubija ili da nas nahrani. Moramo se otrgnuti od onoga što nam se priprema u hemijskim laboratorijama i vratiti se onome što za nas stvara priroda.

Organska proizvodnja je jasan poljoprivredno-prehrambeni koncept čije su prednosti jasno vidljive u proizvodnji zdrave hrane, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, revitalizaciji i razvoju sela, povećanju prihoda od poljoprivrede i stvaranju brane za gajenje genetički modifikovanih useva. Želim da snažno nametnem zelenu ideju da organska proizvodnja bude državni projekat i da ostvarenje te ideje treba da bude strateški cilj. Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja sa upotrebom ogromnih količina različitih hemijskih sredstava i veštačkih mineralnih đubriva donosi na naše trpeze zagađenu hranu i istovremeno zagađuje i zemljište, vodu i vazduh i donosi povećanje materijalnih troškova potrebnih da bi smo očuvali naše zdravlje i čistu životnu sredinu. Stoga je jasno da posledične koristi od zaštite zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine koje donosi organska proizvodnja potpuno anuliraju nešto veću cenu organskih proizvoda i šalju nedvosmislenu poruku da na svim nivoima društva, a posebno na državnom, treba podsticati razvoj organske proizvodnje. Srbija još uvek, u odnosu na najrazvijenije države, nezagađena zemlja i lako može da izvrši preorjentaciju poljoprivredne proizvodnje.

Deklaracija o organskoj proizvodnji postavlja pred nas jasan putokaz i okvir kojim treba da se krećemo. Zdravlje pojedinca i zajednice se ne može razdvojiti od zdravlja ekosistema i štiteći ekosistem mi štitimo naše živote i opstanak. Naši sugrađani, njih 98% u anketi koju su Zeleni Šapca sproveli, su zabrinuti zbog širenja tehnologije genetičkog inženjeringa i uvođenja živih GMO i proizvoda od GMO u našu životnu sredinu. Upotreba GMO nas širokim autoputem vodi u gubljenje prehrambene nezavisnosti. Ako dozvolimo da dođemo u situaciju da seme koje treba da posejemo na našim njivama moramo da kupimo od stranih multinacionalnih kompanija onda smo samo na korak od potpunog porobljavanja. Šta ćemo uraditi onog trenutka kada to seme ne budemo mogli da platimo ili kada nam ta multinacionalna kompanija saopšti da za nas nema semena? Zato moramo biti odlučni da sačuvamo biljne i životinjske vrste koje su osnova naše zdrave poljoprivrede i ishrane, da sačuvamo slobodu izbora semena i vrsta koje gajimo i zaštitimo naše poljoprivrednike od proizvođača i trgovaca đubrivom, pesticidima, aditivima, lekovima za životinje i ostalim hemijskim supstancama. Sve ovo predviđa Deklaracija o organskoj prozvodnji koju sam predložio. Lokalna samouprava je najbliža rešavanju problema životne sredine i problema svojih sugrađana i ja smatram da je ova Skupština pravo mesto da jednoglasno usvojimo ovu Deklaraciju i tako pokažemo da se smo dogovorni pred građanima koji su nam dali mandat da donosimo odluke.” – istakao je dr Dejan Pavlović.

Usvojen je i Plan detaljne regulacije Sava parka kojim će dominirati zelenilo i zelene ideje, a koji predstavlja strateški dokument za izlazak grada na reku, rešavanje problema podzemnih i nadzemnih voda, uređenje savskog priobalja i razvoj turističke ponude grada Šapca. Ideja Sava parka je razvijena pre nepune dve godine posle insistiranja Zelenih Šapca da grad mora raditi na povećanju zelenih površina sa sadašnjih nedopustivih 1,34 m2 po glavi stanovnika. Usvojena je i Odluke o davanju Postrojenja za preradu otpadnih voda na korišćenje i upravljanje JKP “Vodovod” Šabac čime je na Svetski dan voda još jednom potencirana potreba za očuvanjem životne sredine po čemu je Šabac ispred i glavnog grada Srbije kao što je to danas istaknuto u saopštenju Zelenih Srbije: “Srbija je daleko iza Evrope, što potvrđuje činjenica da je Beograd jedini glavni grad u Evropi koji otpadne vode ispušta u Savu i Dunav, bez prethodnog tretiranja.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)