Zagađen vazduh zahteva sistemsko rešavanje

Na osnovu Izveštaja Svetske zdravstvene organizacije, Zeleni Srbije ukazuju na alarmantan podatak da preko 90% ljudi u svetu živi u mestima gde je kvalitet vazduha ozbiljno narušen zagađenjem koje prelazi granične vrednosti. Zagađen vazduh je drugi po redu uzrok prevremenih smrti u Evropi.

Najveći izvori zagađenja vazduha u Srbiji su energetika, industrija, saobraćaj i poljopriveda. Najviše koncetracije štetnih gasova i suspendovanih čestica daju termoelektrane i toplane koje kao gorivo koriste lignit, ugalj jako lošeg kvaliteta. Iako na prvi pogled deluje bezazleno, individualna ložišta posebno u kombinaciji sa meteorološkim uslovima imaju veliki uticaj na  mikro stanje kvaliteta vazduha. Narušeni kvalitet vazduha, posebno u urbanim područjima Srbije predstavlja ozbiljan problem, jer su koncetracije čestica PM2,5 i PM10 značajno veće od onih koje su dozvoljene u Evropskoj uniji. Prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti za čestice RM10, koje predstavljaju najopasnije zagađujuće materije u vazduhu, tokom 2015. godine bilo je na gotovo svim mernim mestima u Srbiji.

Prema izveštaju nadležnih institucija, u Beogradu, Boru, Užicu i Pančevu tokom 2015. godine vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen, dok je 85,5 % stanovnika Srbije imalo kvalitet vazduha koji treba poboljšati. Zagađenost vazduha izduvnim gasovima iz motornih vozila je naročito velika u Beogradu.

Zeleni Srbije upozoravaju da je zagađenje vazduha značajan uzrok brojnih zdravstvenih rizika i oboljenja (respiratornih, kardiovaskularnih, imunoloških, neuroloških), doprinosi oštećenju ozonskog omotača, pojavi kiselih kiša i klimatskim promenama. Loša zdravstvena situacija donosi velike ekonomske i budžetske gubitke. Studije su pokazale da se zbog zagađenja vazduha povećava broj infarkta, moždanog udara i rak pluća. Na osnovu istraživanja u nekim evropskim gradovima, procenjuje se da oko 14% hroničnih slučajeva astme kod dece nastaje zbog zagađenja vazduha iz saobraćaja.

Kao posledica zagađenja vazduha od termoelektrana na ugalj, više od 1.000 osoba u Srbiji oboli od hroničnog bronhitisa, dok se kao razlog za 2.000 smrtnih slučajeva godišnje okrivljuje zagađenje vazduha. Troškovi nastali zbog pogoršanja zdravlja, uzrokovanog samo radom termoelektrana na ugalj, procenjuju se na 4,98 milijardi evra godišnje.

Zeleni Srbije ističu da je problem zagađenja vazduha deo sistemskog rešavanja problema održivog razvoja (industrije, energetike, saobraćaja) i životne sredine. Apelujemo na nadležne institucije da preduzmu mere kako bi se kvalitet vazduha poboljšao i smanjio broj obolelih i umrlih. Jedan od koraka jeste uspostavljanje kvalitetnog monitoringa vazduha, koji će omogućiti pravovremeno reagovanje u slučaju akcidenata. To nije dovoljno i zato moramo raditi na otklanjanju faktora zagađenja. Zeleni u Srbiji ohrabruju Vladu da počne sa sprovođenjem principa zelene ekonomije uvođenjem novih tehnologija, započinjanjem zelene industrijske transformacije, upotrebom ekoloških vozila i da kroz energetski preobražaj Srbije zasnovan na obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti,  podigne ekonomsku moć države, kvalitet životne sredine i zdravlje građana.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)