Загађен ваздух захтева системско решавање

На основу Извештаја Светске здравствене организације, Зелени Србије указују на алармантан податак да преко 90% људи у свету живи у местима где је квалитет ваздуха озбиљно нарушен загађењем које прелази граничне вредности. Загађен ваздух је други по реду узрок превремених смрти у Европи.

Највећи извори загађења ваздуха у Србији су енергетика, индустрија, саобраћај и пољоприведа. Највише концетрације штетних гасова и суспендованих честица дају термоелектране и топлане које као гориво користе лигнит, угаљ јако лошег квалитета. Иако на први поглед делује безазлено, индивидуална ложишта посебно у комбинацији са метеоролошким условима имају велики утицај на  микро стање квалитета ваздуха. Нарушени квалитет ваздуха, посебно у урбаним подручјима Србије представља озбиљан проблем, јер су концетрације честица PM2,5 i PM10 значајно веће од оних које су дозвољене у Европској унији. Прекорачења дневних граничних вредности за честице РМ10, које представљају најопасније загађујуће материје у ваздуху, током 2015. године било је на готово свим мерним местима у Србији.

Према извештају надлежних институција, у Београду, Бору, Ужицу и Панчеву током 2015. године ваздух је био III категорије, прекомерно загађен, док је 85,5 % становника Србије имало квалитет ваздуха који треба побољшати. Загађеност ваздуха издувним гасовима из моторних возила је нарочито велика у Београду.

Зелени Србије упозоравају да је загађење ваздуха значајан узрок бројних здравствених ризика и обољења (респираторних, кардиоваскуларних, имунолошких, неуролошких), доприноси оштећењу озонског омотача, појави киселих киша и климатским променама. Лоша здравствена ситуација доноси велике економске и буџетске губитке. Студије су показале да се због загађења ваздуха повећава број инфаркта, можданог удара и рак плућа. На основу истраживања у неким европским градовима, процењује се да око 14% хроничних случајева астме код деце настаје због загађења ваздуха из саобраћаја.

Као последица загађења ваздуха од термоелектрана на угаљ, више од 1.000 особа у Србији оболи од хроничног бронхитиса, док се као разлог за 2.000 смртних случајева годишње окривљује загађење ваздуха. Трошкови настали због погоршања здравља, узрокованог само радом термоелектрана на угаљ, процењују се на 4,98 милијарди евра годишње.

Зелени Србије истичу да је проблем загађења ваздуха део системског решавања проблема одрживог развоја (индустрије, енергетике, саобраћаја) и животне средине. Апелујемо на надлежне институције да предузму мере како би се квалитет ваздуха побољшао и смањио број оболелих и умрлих. Један од корака јесте успостављање квалитетног мониторинга ваздуха, који ће омогућити правовремено реаговање у случају акцидената. То није довољно и зато морамо радити на отклањању фактора загађења. Зелени у Србији охрабрују Владу да почне са спровођењем принципа зелене економије увођењем нових технологија, започињањем зелене индустријске трансформације, употребом еколошких возила и да кроз енергетски преображај Србије заснован на обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности,  подигне економску моћ државе, квалитет животне средине и здравље грађана.Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)