Predstavnici Evropske zelene partije u poseti Zelenima Srbije

Vreme: 22. septembar 2016
Mesto: Beograd

Prilikom neformalne posete predstavnika Evropske zelene partije, Orasa Tinkinena, člana komiteta Evropske zelene partije i Vesne Jusup, koordinatorke mreže Zelene evropske partije Zelenima Srbije, od 22-23. septembra 2016. godine, nakon sastanka sa narodnim poslanicima Zelenih Srbije, Ivanom Karićem i dr Ljubinkom Rakonjcem, održan je i sastanak sa rukovodstvom stranke, odnosno članovima Predsedništva i koordinatorima Biroa Zelenih Srbije. Posle upoznavanja evropskih Zelenih sa prisutnim članovima Zelenih Srbije, usledio je konstruktivan razgovor o temama koje se odnose na aktuelna politička dešavanja u zemlji, regionu i šire, kao i o temama koje se odnose isključivo na rad i aktivnosti Zelenih Srbije.

Narodni poslanik i predsednik Zelenih Srbije, Ivan Karić izrazio je veliko zadovoljstvo što može da pozdravi predstavnike evropskih Zelenih i što i sami članovi Zelenih Srbije mogu, u neposrednom razgovoru, da iznesu svoja iskustva i probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu na zaštiti životne sredine, u svojim lokalnim zajednicama. Predsednik Karić je istakao i značaj Zelenog fronta, koji postaje vodeća zelena snaga i zelena politička perspektiva u Srbiji, koja može na konkretan način da rešava probleme životne sredine i ostale nagomilane probleme.

Okupljenim članovima Oras Tinkinen preneo je iskustva evropskih Zelenih, načinu na koji oni vode politiku, u oblasti ljudskih prava, socijalne pravde, životne sredine, demokratije, kao i ekonomije, poljoprivrede, obrazovanja i svih drugih oblasti od značaja za društvenu zajednicu. Pri tom, naglasio je veliki značaj transparentnosti i inkluzije svih u taj proces, bez obzira na pol, uzrast, manjinsku pripadnost, seksualnu orijentaciju, jer samo na taj način mogu da se dele zajedničke vrednosti i ideje i da se stigne do zacrtanog cilja.

Na sastanku je izneto niz problema sa kojima se odbori Zelenih Srbije u svojim lokalnim sredinama susreću svakodnevno, u Bogatiću, Sremskoj Mitrovici, Obrenovcu, Šapcu, u nadi da će dobiti adekvatne savete kako bi ih prevazišli, a po uzoru na evropske modele.

Kolege iz Zelene evropske partije su istakli da je potrebno motivisati ljude, posebno mlade, da se bave politikom i da se uključe u rad političke partije, i predstavili su iskustvo Zelenih iz Finske, naglašavajući da partija ne treba da služi za ostvarivanje pojedinačnih interesa, već treba da bude spremna da se posveti realizaciji i rešavanju konkretnih problema, sa pozicije pojedinca i sa pozicije zajedničkog delovanja u okviru partije. To se ostvaruje putem raznih aktivnosti, kao što su kampanje, forumi, radionice, u koje se uključuje i šira javnost i društvena zajednica, radi podizanja svesti o pojedinačnom problemu, što je prvi korak ka pronalaženju rešenja.

Posebno su istakli da mladi moraju da imaju centralno mesto i ključnu ulogu u zelenim partijama, kako bi izneli teret rešavanja problema, a da su takođe mladi i obrazovani naučnici nadasve potrebni, s obzirom da i samo shvatanje i rešavanje problema zaštite životne sredine mogu da se sagledaju samo sa stanovišta nauke. Gost iz Finske je naveo primer iz svoje zemlje, gde niko nije prepušten sam sebi, gde se u okviru EU projekta „Youth Guarantee“ mladima koji nemaju formalno obrazovanje ili su nezaposleni, obezbeđuje u veoma kratkom roku mogućnost da studiraju ili da rade. Ovakav projekat realizuje se i u ostalim zemljama EU.

Sastanku sa evropskim Zelenima prisustvovali su i predstavnici Slovačke stranke. I oni su izneli probleme sa kojima se, kao manjinska stranka, suočavaju, i izrazili želju da bliže sarađuju sa Zelenima Srbije.

Oras Tinkinen je posebno naglasio da Zeleni Srbije pored zaštite životne sredine i ekologije, treba po svakom pitanju koje je od društvenog značaja da imaju svoj stav i da ga kao takvo zastupaju pred pojedincima i institucijama, odnosno da imaju „zeleno mišljenje“ o predmetnom problemu, ali i o svakom segmentu društva (socijalnoj politici, ljudskim pravima, slobodi, obrazovanju i nauci, ekonomiji, energetici, demokratiji, medijima, zaposlenosti, poljoprivredi, saobraćaju, zdravlju).Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)