Nova zelena kampanja protiv GMO

U petak, 14. oktobra 2016. godine, Evropska komisija će vrlo verovatno Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje podneti tri narcta pravilnika o obnavljanju dozvole za gajenje tri genetski modifikovane sorte kukuruza u EU:

1)      Monsanto kukuruz  Mon810 (otporan na kukuruzni plamenac)

2)      Syngenta kukuruz BT11 (koji proizvodi toksin Bt (Bacillus thuringensis) protiv kukuruznog plamenca i otporan je na grupu herbicida).

3)      Dupont kukuruz TC1507 (otporan na kukuruzni plamenac i grupu herbicida)

Zbog toga Zeleni/EFA grupa u Evropskom parlamentu pokreću ove nedelje dugoročnu kampanju protiv upotrebe GMO u Evropskoj uniji.

Nije svima poznato da su u Evropskoj uniji genetski modifikovani organizmi predmet posebne regulative: pre nego da se izda dozvola za sejanje ili korišćenje u ljudskoj ishrani ili prehrani životinja, oni moraju da se podvrgnu proceni uticaja sa zdravstvenog i ekološkog aspekta, od strane Evropske agencije za hranu i bezbednost (EFSA). Procenu uticaja potom odobrava određeni odbor, pre nego što se deklarišu kao GMO. Procena rizika koju radi Agencija ima ipak mnogo nedostataka, kao što su manjak transparentnosti i upotreba industrijskih istraživanja i studija.

Uz to, nedavno je stupio na snagu takozvani zakon “isključenja” kojim se pojedinačnim državama članicama dozvoljava da zabranjuju gajenje genetski modifikovanih biljaka na svojoj teritoriji, čak iako za to postoji odobrenje na nivou EU. Ali, ako te države članice odbijaju da gaje GMO biljke na svojoj zemlji, te biljke neće odjednom nestati sa njihovih granica. Zbog toga postoji jasna potreba da se stane u odbranu te iste zabrane i na nivou EU.

Prethodnih godina nijedna debata o gajenju GMO biljaka na Stalnom odboru nije nikada osvojila kvalifikovanu većinu u korist novih dozvola ili obnavljanja dozvola za gajenje genetski modifikovanih biljaka. Ali prošle godine, situacija se promenila i takozvani zakon “isključenja” stupio je na snagu. Njime se pojedinačnim državama članicama dozvoljava da uvode zabranu gajenja GM biljaka na svojim teritorijama čak iako je to odobreno na nivou EU. Predviđa se (uključujući i biotehnološku industriju) da će to dovesti do toga da one države članice koje su protiv gajenja GMO biljaka budu “fleksibilnije” kada dođe na red glasanje o dozvoli za gajenje na EU nivou.

Bila bi velika greška obnoviti dozvolu za te genetski modifikovane biljke. Postoji šest razloga zašto, kažu Zeleni u Evropskom parlamentu, i to:
1        – Građani EU ne žele GMO – Poslednje EU istraživanje javnog mnjenja o biotehnologiji jasno pokazuje da je većina EU stanovnika protiv GMO. 54% stanovnika EU smatra da GMO nisu bezbedni za njih i njihove porodice (samo 30% smatra da jesu). Samo to je dovoljno da se GMO zabrani u EU, i na njivama i u hrani. Građani imaju pravo da odluče koje tehnologije će se koristiti u njihovom sopstvenom društvu.
2        – Biotehonologije omogućavaju privatizaciju života. Transgeneza i najmodernije biotehnologije dozvoljavaju patentiranje dobijenih modifikovanih sorti biljaka. To znači da su GM biljke koje se sade na našim poljima, njihovo seme i hrana i prehrana za životinje pokriveni patentima koje poseduju agro-industrijski giganti, kao što su Monsanto, Syngenta i Dupont. Time se omogućava privatizacija života i monopol nad prirodom od strane šačice globalnih agrohemijskih kompanija, ali takođe i privatizacija hrane od strane privatnih interesa, što predstavlja opasan trend u smislu suverenosti hrane.
3        – Koegzistencija između GMO useva i onih useva koji nisu GMO je moguća – Od suštinskog je značaja za poljoprivrednike da mogu da izaberu da ne gaje GMO proizvode. To je posebno važno za proizvođače organske hrane (važan i rastući sektor u EU) za koje kontaminiranje GMO proizvodima vodi do oduzimanja sertifikata (nemogućnosti da prodaju svoje proizvode kao organske).
4        – Gajenje GMO biljaka znači više pesticide u našoj okolini. Tri sorte GMO kukuruza za čiije je gajenje predloženo obnavljanje dozvole proizvode sopstveni pesticid (Bt toksin) protiv kukurznog plamenca. Dozvoliti gajenje tih sorti GMO kukuruza na poljima EU znači više hemijski opasnih proizvoda na našem tlu, u vazduhu i vodi, u većem obimu i dugoročnije.
5        – Stvara se “super-korov ukrštanjem sa divljim biljkama”. Postoje dokazi o super-korovu koji nastaje iz GM biljaka koje su otporne na herbicide, a koje su ukrštene sa svojim divljim “srodnicima”. Time dolazi do stvaranja hibrida koji su takođe otporni na herbicide, tako da se koriste jači i opasniji pesticidi koji se koriste za njihovu hemijsku kontrolu (na primer, teosinta, koju modifikovani gen pretvara u “super-korov” koji je otporniji od herbicida).
6        – Postoje alternative! Ove tri GMO biljke ne obezbeđuju nikakvu suštinsku prednost potrošačima: nisu ni zdravije, ni jeftinije. Tvrdi se da poljoprivrednici koji ih uzgajaju mogu da pojednostave radnje vezane za njihovo gajenje, ali GMO zapravo uništava plodnost zemljišta i biodiverziteta, na dugi rok. Da bi se zaštitio kukuruz od plamenca, najbolje oruđe  su odgovarajuće rotacije i to je efikasniji metod od hemijskih pesticida. Prirodni insekticidi (kao što je nemodifikovani Bacillus thuringiensis, na primer) ili prirodne supstance niskog rizika, mogu takođe da se koriste i daju zadovoljavuće rezultate.

Untitled

 Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)