Odgovorno upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla

Zeleni Srbije smatraju da jedan od najvećih izazova s kojima se suočavaju lokalne samouprave u procesu usvajanja evropskih standarda u oblasti životne sredine, bezbednosti hrane i veterinarske politike jeste upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla. Posebno u letnjim mesecima i toplim danima kao što su ovi, životinjski otpad može predstavljati ekološku bombu.

Stoga se Zeleni Srbije zalažu za uspostavljanje sistema za zakonito postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla. To treba da bude jedan od prioriteta lokalnih samouprava u novom četvorogodišnjem mandatu.

Do danas većina opština i gradova u Srbiji nema zoohigijensku službu, niti specijalizovana vozila i međuobjekat za sakupljanje otpada životinjskog porekla. Dodatni problem predstavlja to što nisu identifikovani svi proizvođači i što nije uspostavljen sistem kontrole postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla. Upravo iz tih razloga, sporedni proizvodi i životinjski otpad se odlažu na deponije, bacaju u reke, šume, u neposrednoj blizini naselja i saobraćajnica i predstavljaju leglo zaraznih bolesti i veliki rizik po javno zdravlje i zdravlje životinja, ali i po životnu sredinu.

Usled nedovoljnih postojećih kapaciteta objekata za tretman ove vrste otpada, Pravilnikom su uvedene privremene mere zakopavanja životinjskih leševa na stočnom groblju. Zeleni Srbije upozoravaju da to nije bezbedan način zbrinjavanja otpada i on ne zadovoljava ekološke standarde. Rad tih objekata se mora oobezbediti i unaprediti u cilju očuvanja životne sredine. Osnivanje zoohigijenskih službi lokalnih samouprava i izgradnja infrastrukture u značajnoj meri će doprineti uspostavljanju sistema za odgovorno upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla.

Lokalnim samoupravama na raspolaganju su programi Evropske unije za finansiranje nabavke i izgradnje potrebne opreme i objekata. Pojedine opštine i gradovi već su iskoristile tu mogućnost. Zeleni Srbije apeluju i na druge lokalne samouprave da se što pre i što bolje organizuju da bi na svojoj teritoriji omogućili zakonito postupanje sa ovom vrstom otpada.

Očekujemo da Republika Srbija ove godine usvoji Strategiju upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla i nadamo se da će usvajanje ovog važnog dokumenta dati novi zamah uspostavljanju sistema u ovoj oblasti.

 Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)