Одговорно управљање споредним производима животињског порекла

Зелени Србије сматрају да један од највећих изазова с којима се суочавају локалне самоуправе у процесу усвајања европских стандарда у области животне средине, безбедности хране и ветеринарске политике јесте управљање споредним производима животињског порекла. Посебно у летњим месецима и топлим данима као што су ови, животињски отпад може представљати еколошку бомбу.

Стога се Зелени Србије залажу за успостављање система за законито поступање са споредним производима животињског порекла. То треба да буде један од приоритета локалних самоуправа у новом четворогодишњем мандату.

До данас већина општина и градова у Србији нема зоохигијенску службу, нити специјализована возила и међуобјекат за сакупљање отпада животињског порекла. Додатни проблем представља то што нису идентификовани сви произвођачи и што није успостављен систем контроле поступања са споредним производима животињског порекла. Управо из тих разлога, споредни производи и животињски отпад се одлажу на депоније, бацају у реке, шуме, у непосредној близини насеља и саобраћајница и представљају легло заразних болести и велики ризик по јавно здравље и здравље животиња, али и по животну средину.

Услед недовољних постојећих капацитета објеката за третман ове врсте отпада, Правилником су уведене привремене мере закопавања животињских лешева на сточном гробљу. Зелени Србије упозоравају да то није безбедан начин збрињавања отпада и он не задовољава еколошке стандарде. Рад тих објеката се мора ообезбедити и унапредити у циљу очувања животне средине. Оснивање зоохигијенских служби локалних самоуправа и изградња инфраструктуре у значајној мери ће допринети успостављању система за одговорно управљање споредним производима животињског порекла.

Локалним самоуправама на располагању су програми Европске уније за финансирање набавке и изградње потребне опреме и објеката. Поједине општине и градови већ су искористиле ту могућност. Зелени Србије апелују и на друге локалне самоуправе да се што пре и што боље организују да би на својој територији омогућили законито поступање са овом врстом отпада.

Очекујемо да Република Србија ове године усвоји Стратегију управљања споредним производима животињског порекла и надамо се да ће усвајање овог важног документа дати нови замах успостављању система у овој области.

 Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)