Dijalog „Zeleni manifest 2020“

01Violeta Ristić, opštinski odbor Zelenih Srbije Petrovac na Mlavi

U odboru Zelenih Srbije u Petrovcu na Mlavi je veliko interesovanje za legalizaciju proizvodnje medicinskog kanabisa i proizvoda od njega, konkretno ulja, zbog njegovog blagotvornog dejstva u terapiji malignih oboljenja; zatim zvanično uvođenje tradicionalnih metoda medicine u zdravstvo sa prirodnim (ne farmaceutskim) metodama lečenja.

Predlažemo i uvođenje novog izbornog ili obaveznog predmeta u osnovno, srednje i visoko obrazovanje u vezi raznih vrsta zračenja i radioestezije (najveći naši naučnici su predavali na fakultetima i koristili u svojim istraživanjima (Tesla, Milanković, Bogdan Đorić…)

Kao prioritet ističemo kontrolisanje vodovoda za sve stanovnike, razvoj organske proizvodnje bez GMO, primena zelene ekonomije i zelena radna mesta; adekvatno upravljanje otpadom uz nagrade najboljim domaćinstvima (operateri otkupljuju pravilno separisan otpad, a ne da domaćinstva plaćaju odnošenje komunalnim preduzećima), gde nema izgradnja kanalizacionih sistema i izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda; izrada projektne dokumentacije za projekte kojima bi se konkurisalo za bespovratna sredstva EU.

 

02Vera Rukavina, opštinski odbor Zelenih Srbije u Beočinu

Već duži niz godina bavim se Sistemom kvaliteta. Menjaju se zahtevi Sistema kvaliteta ISO 14001 u cilju pojednostavljenja evidencije  koje se tiču upravljanja otpadom, identifikacijom aspektima životne sredine i dr.

Zahtev da se dokumentacija (na primer izveštavanje u vezi otpada) prebacuje u elektronsku formu je odličan, uvođenje softvera za upravljanje bazom podataka još bolji. Predlažem da Zavod za statistiku izrađuje baze podataka kojima bi sve državne institucije imale pristup. SQL baza podatak,a plus dobar IT stručnjak – i rešen problem seče drveća u svrhu štampanja izveštaja ustanovama koje se bave zaštitom životne sredine.

Neophodno je rešavati problem ambrozija i alergija, prisustvo krpelja iz visoke trave, koji mogu da prouzrokuju Lajmsku bolest… Treba prepoznati probleme iz zaštite životne sredine i da svako radi ono za šta je stručan.

Zdravstvena zaštita

Mislim da ne treba da se očekuje od Udruženja invalida da dostave spiskove osoba sa invaliditetom.  Dovoljno je da se zaposli par IT stručnjaka koji će upravljati bazom podataka kao što je Baza zdravstvenih E-kartona. Nema potrebe da se ljudi okružuju papirima uz veliku mogućnost greške i propusta.

Da li je moguće da se pokrene akcija koja bi delovala u pravcu sakupljanja sredstava za bolesnu decu? Nešto poput toga da se od plate zaposlenih umesto TV pretplate uzima suma za Fond za ovu decu, za koju  svakodnevno pročitamo po neki apel roditelja.

Deca kojoj su dijagnostifikovali neizlečivu bolest moraju biti bolje pokrivena kako društvenom odgovornošću, tako i humanošću koja ne sme imati granica. Mislim da svaki Dom zdravlja koji radi na određenoj teritoriji mora imati spiskove obolele dece, sa detaljno opisanom porodičnom situacijom od strane stručnih lica, koja bi se pratila na mesečnom nivou. Na osnovu Ček liste Ministarstvo bi umelo da prepozna porodice sa prioritetnim zahtevima koji bi se prekoredno rešavali. Mora postojati Fond za te ljude. Za tu decu.

Penzija za jednog člana porodice koja ima bolesno dete uz kontrolu standarda porodice i toka bolesti. Dakle penzija za sve majke koje su rodile dete sa neizlečivom bolešću!!!

Obrazovanje

U sve obrazovne institucije treba zaposliti lekara obučenog iz oblasti Hitne medicinske pomoći. Lekar bi predavao predmet koji je neophodan, a to je Pružanje prve pomoći unesrećenima. U životu, svako od nas se sreće sa akcidentom.  Od malih nogu može da nas zadesi infarkt bake ili deke, posekotina brata ili sestre, pad, polomljena kost i sl. Takođe, požari i vanredne situacije su stvarnost. Deca su često žrtve tih nedaća. Nemaju dovoljno znanja o reagovanju u takvim situacijama.

Iskusan trener, policajac, bi im predavao predmet koji bi se zvao na primer. „Reagovanje u vanrednoj situaciji“. Deca bi morala da znaju da rukuju aparatima za gašenje požara i hidrantima, šta se radi ako gori el. instalacija, kako se gase masti i ulja, kako se evakuisati, šta u slučaju zemljotresa, terorističkih napada… Deca se obučavaju od strane Udruženja – ali stidljivo i neobavezno, kao kroz igru. To nije igra, to je život! A prisustvo lekara i policajca u školama, vrtiću, donelo bi sigurnost roditeljima, a iskreno i disciplinu u školi. Škole bi eliminisale problem vršnjačkog nasilja jednim potezom, prisustvom policajca u uniformi, naoružanog,  koji je ujedno predavač. Lekar bi po nalogu direktora i profesora policajca mogao da iskontroliše prisustvo droge u urinu učenika i sl.

03Perica Milojković, opštinski odbor Zelenih Srbije u Boru

Odbor Zelenih Srbije u Boru ima više predloga za naš region i republiku, izdvojićemo par onih koji bi dali prave rezultate za povećanje članova, simpatizera i sve obuhvatne slike Zelenih.

1. Inicijativa za ukidanje posebne ekološke takse tzv.”posebna taksa za zaštitu i unapređenje životne sredine” u opštini Bor (trovani smo godinama-u uređenim državama se takva mesta obeštećuju u vidu neplaćanja poreza,  naknade u visini potrošačke korpe, ne plaćanja struje…)

2. smanjenje poreza na imovinu ( u Boru je lokalna samouprava donela odluku o visini obračuna po kvadratu 67.500,00 din gde je u nekim opštinama u Beogradu cena kvadrata manja tj na manju osnovicu se obračunava)

3. pokrenuti akciju da se u zagađenim opština u Srbiji (Bor, Obrenovac, Pančevo, Smederevo) spusti granica za odlazak u penziju za 5 godina

4. registraciju motora smanjiti ili na 6 meseci-sezonski ili kao u EU zavisno od korišćenja po mesecima

5. podstaći stočarstvo, organsku proizvodnju i proizvodnju lekovitog bilja u celom regionu.

 

04Gordana Ševarlić, gradksi odbor Zelenih Srbije u Čačku

1.         Zakonska odluka za uvođenje ekološke edukacije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama

2.         Pokretanje mladih gorana kroz skolski sistem obavezne akcije pošumljavanja i slične aktivnosti.

3.         Kauciranje plastične ambalaže u cilju smanjenja otpada

4.         Uvođenje papirnih kesa u prodavnice

5.         Rigorozniji rad ekoloških i komunalnih inspekcija i komunalne policije u smislu kažnjavanja onih koji neadekvatno bacaju smeće i prave divlje deponije

6.         Stimulacija i nagrađivanje građana za neke nove ekološke inovacije i osnivanje fonda za tu svrhu

7.         Konačno rešenje problema kanala za navodnjavanje u Čačku

8.         Pokretanje omladinskih radnih akcija

 

05Dr. Dragiša Todorović, Opštinski odbor Zelenih Srbije u Ražnju

1. Izrabljivanje i zagađivanje poljoprivrednog zemljišta.

-redovna kontrola sadržaja humusa u zemljištu (obavezno godišnje),

-uslov za korišćenje zemljišta i subvencije održanje sadržaja humusa na istom ili višem nivou,

-dostupnost laboratorija za praćenje kvaliteta zemljišta.

2. Praćenje brzine generisanja i morfološkog sastava otpada na nivou lokalnih samouprava i stambenih naselja.

3. Utvrđivanje optimalne tehnologije reciklaže pojedinih vrsta otpada na osnovu merodavnih parametara.

4. Stalne edukacije stanovništva o značaju odvajanja čvrstog otpada na ulazu.

5. Edukovanje stanovništva o mogućstvu proizvodnje komposta iz organskog otpada kao strateške sirovine za očuvanje kvaliteta zemljišta i razvoj tkz. Organske proizvodnje.

6. Pružanje savetodavne pomoći opštinama posebno manjim u vezi sanacije deponiskog otpada.

Kako doći di 15% konačnog deponovanja ili čak i do nulte emisije.

7. Održivi razvoj u industriji – odnos lokalne zajednice i firmi.

8. Odnos vlasnika firmi prema sopstvenim radnicima u svetlu društveno odgovornog poslovanja.

9. Izbor optimalnih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda.

10. Aktivnosti protiv zagađenja pijaće vode i praćenja bilansa vode u Srbiji.

11. Ko su vlasnici fabrika flaširanih voda u Srbiji i kako se eksploatišu ovi izvori.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)