Сачувајмо флору и фауну Србије

Светски дан заштите животне средине је једна од највећих еколошких акција у свету која се обележава сваке године 5. јуна. Oвај дан је установљен 1972. године на Конференцији о заштити животне средине у циљу подизања глобалне свести о значају животне средине и здравог природног окружења. Милиони људи широм планете кроз бројне активности, кампање и протесте сваке године скреће пажњу политичким и надлежним институцијама на еколошке проблеме захтевајући да се спроводе мере заштите и унапређења животне средине, природних ресурса и биодиверзитета.

Ове године Светски дан заштите животне средине посвећен је очувању дивљих предела и станишта, као и спречавању илегалне трговине врстама дивље флоре и фауне. Зелени Србије подсећају да је Република Србија ратификовала CITES конвенцију, која регулише међународни промет и трговину угроженим врстама биљака и животиња.

Истичемо да је наша држава је изузетно богата биљним и животињским врстама, од којих су многе ендемичне и реликтне. Чак 43% врста које настањују Европу, насељавају и просторе наше земље. Географски положај Републику Србију чини једном од важних простора за кријумчарење дивљих врста флоре и фауне у овом делу Европе. Због тога Зелени Србије истичу да имамо велику одговорност да их заштитимо и сачувамо, јер је илегална трговина један од узрока који доводи до њиховог нестанка. Поред тога кријумчарење дивљим врстама девалвира економију и подстиче развој криминала.

Значајан фактор угрожавања природних ресурса и биодиверзитета представља и уништавање природних станишта, као и неконтролисано коришћење и сакупљање дивље флоре и фауне. Прекомеран и незаконит лов, као и сакупљање и трговина утичу на опадање биолошке разноврсности, при чему може доћи до потпуног истребљења појединих врста.

Зелени Србије ће наставити своја залагања за очување биолошке разноврсности наше државе, деловањем кроз парламент, али и акцијама, радионицама и едукативним садржајима. Биолошки диверзитет и природни ресурси су оно највредније што Србиjа има.Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)