MEĐUNARODNI MARŠ PROTIV MONSANTA – 21.05.2016.

Vreme: 21.05.2016.
Mesto: Šabac

Danas se u svetu marširalo protiv Monsanta, multinacionalne, ali pre svega američke, kompanije, koja se u prošlosti bavila proizvodnjom hemijskog oružja, a čija je sadašnja osnovna delatnost biotehnologija. Monsanto je najveći proizvođač herbicida glifosata, poznatog kao Raundap (eng.Roundup). Monsanto je i najveći proizvođač genetički modifikovanog semena sa tržišnim učešćem od 70% do čak 100% kod nekih kultura. Među najpoznatijim proizvodima je Roundup Ready seme soje, modifikovano da soja može da podnese herbicid Roundup dok sve ostale biljke venu što omogućava proizvodnju bez korova.

MONSANTO je sinonim za SMRT IZ TANJIRA i Zeleni Šapca su se danas pridružili globalnom protestu protiv ove kompanije. U razgovoru sa prodavcima na zelenoj pijaci Živinarnik i kupcima njihovih proizvoda uverili smo se da:

SRPSKA POLJOPRIVREDA TREBA
DA BUDE OAZA BEZ GMO

U svetu sve više jača svest o štetnosti GMO proizvoda, donete su i prve presude protiv velikih multinacionalnih kompanija i zbog toga bi Srbija trebalo da zadrži zakon o zabrani uvoza, proizvodnje i prometa takvih proizvoda i da se okrene organskoj proizvodnji.

U svetu postoji 180 miliona hektara površina zasejanih GM kulturama, a prošle godine je prvi put u poslednje dve decenije došlo do smanjenja tih površina za dva odsto. Ševarlić je naglasio da je do tog smanjenja došlo u visoko razvijenim zemljama, gde postoji veliki otpor potrošača i gde se već prelazi na drugu fazu istraživanja. Naime, prva faza je podrazumevala da se za istraživanja o štetnosti GM proizvoda koriste pacovi, dok se u drugoj fazi koriste volonteri, koji dobrovoljno pristaju da budu hranjeni tim proizvodima. Pored toga, poljoprivrednici se bude zbog sve veće razlike u ceni soje i šećerne repe, između onih sa GMO i bez GMO. U SAD je bilo više pokušaja organizovanja referenduma o uvođenju obaveze obeležavanja GM proizvoda, ali su to sprečile velike multinacionalne kompanije. Uspelo je samo u jednoj američkoj državi – Vermontu.

Oranice u Srbiji godinama se prskaju herbicidima koji sadrže glifosat, aktivnu supstancu za koju je Komitet od 12 stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije utvrdio da je kancerogena i da izaziva rak. Glifosat sadrže 34 različita preparata za zaštitu bilja koje srpski poljoprivrednici koriste po ugledu na Evropsku uniju.

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu dr Miladin Ševarlić kaže da je Komitet SZO za borbu protiv raka potvrdio ono što je istraživao Arpad Pustaji koji je davne 1995. godine utvrdio da glifosat loše deluje na životinje koje su se hranile GMO krompirom i kukuruzom koji su tokom zrenja prskani tom supstancom.

Kod stoke koja je hranjena GMO kukuruzom i krompirom već u drugoj generaciji su se pojavila oštećenja organa, u trećoj generaciji je registrovana kancerogenost, u četvrtoj neplodnost. Najviše su stradale životinje u Argentini gde avionima zaprašuju GMO soju na ogromnim prostranstvima.

Kada se stradanje životinja uporedi sa ljudima jasno je da će i ljudi doživeti sličan scenario za 30 do 120 godina.

Na žalost iako je glifosat obeležen kao kancerogena supstanca, on se u EU koristi i tako će biti sve do 2020. godine, kada će se vršiti nova ispitivanja o štetnosti.

STOP GMO

STOP MONSANTOShare
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)