Podrška predsedniku Ekološkog udruženja “Hrast” u Subotici

Vreme: 27.05.2016.
Mesto: Subotica

Danas je u Osnovnom sudu u Subotici održan pretres po krivičnoj tužbi preduzeća “Krivaja”, koje je tužilo Đuru Vavroša, predsednShare