Odluka o podnošenju predloga za isključenje iz stranke Zelenih Srbije

Z A P I S N I K

Sa sednice Predsedništva Zelenih Srbije održane 08. marta 2016. godine, sa početkom u 17.30 časova, u Balkanskoj br. lokal 40.

Sednici su prisustvovali: Ivan Karić, Slavko Glibetić, Bratoljub Janačković, dr Ivana Vilotijević, Željko Požarac, Goran Mitić, mr Pera Novaković i Milan Tomković.

Sednicom je predsedavao predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić i predložio sledeći dnevni red:

  • Razmatranje i donošenje Odluke o podnošenju Predloga za isključenje iz stranke Zeleni Srbije: predsednika Izvršnog odbora stranke Radiše Tošića, sekretara stranke Borisa Rankovića i direktorke stranke Žakline Živković.

Za donošenje Odluke o podnošenju Predloga za isključenje iz stranke Zeleni Srbije: predsednika Izvršnog odbora stranke Radiše Tošića, sekretara stranke Borisa Rankovića i direktorke stranke Žakline Živković, glasali su:

prisutni članovi Predsedništva glasali ZA: Ivan Karić, Slavko Glibetić, Bratoljub Janačković, dr Ivana Vilotijević, Željko Požarac, Goran Mitić, mr Pera Novaković i Milan Tomković.

Telefonskim putem članovi Predsedništva su glasali:

dr Ljubinko Rakonjac – ZA.

Milan Vukosavljević – ZA.

Blagoje Stevanović – ZA.

Dragana Milić – UZDRŽANA.

Jelena Krajačić – ZA.

Miroljub Milivojević – ZA.

Violeta Jovanov Peštanac – pozvana, nije se javila na telefonski poziv.

Boris Ranković – pozvan, nije se javio na telefonski poziv.

Žaklina Živković – pozvana, nije se javila na telefonski poziv.

Radiša Tošić, javio se, odbio da se izjasni.

 

Na osnovu glasanja, konstatuje se da je za Odluku o podnošenju Predloga za isključenje iz stranke Zeleni Srbije: predsednika Izvršnog odbora stranke Radiše Tošića, sekretara stranke Borisa Rankovića i direktorke stranke Žakline Živković, glasalo je 13 članova Predsedništva.

Jedan član je bio uzdržan, jedan član je odbio da se izjasni, tri člana Predsedništva se nisu javila na telefonski poziv.

Odluka iz ovog Zapisnika je prilog Zapisniku.

Predsedništvo je donelo i sledeće zaključke:

  • 1. Da se Odluka o podnošenju Predloga za isključenje iz stranke Zeleni Srbije: predsednika Izvršnog odbora stranke Radiše Tošića, sekretara stranke Borisa Rankovića i direktorke stranke Žakline Živković, uputi Izvršnom odboru, saglasno članu 9. stav 5.  Statuta Zelenih Srbije, na dalje odlučivanje.

  • 2. Da predsednik stranke Zelenih Srbije Ivan Karić sazove hitnu zajedničku sednicu Predsedništva (na osnovu čl. 30. stav 1. tačka 10.) i Izvršnog odbora (član 31.) stranke, u sredu 09.marta 2016. godine sa početkom u 16.30 časova.Odluku o podnošenju Predloga za isključenje iz stranke Zeleni Srbije: predsednika Izvršnog odbora stranke Radiše Tošića, sekretara stranke Borisa Rankovića i direktorke stranke Žakline Živković, dostaviti članovima Predsedništva, članovima Izvršnog odbora i odborima stranke Zelenih Srbije.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)