Humanitarna (re)akcija

Prenosimo saopštenje Gradskih odbora u Subotici Socijaldemokratske stranke, Narodnog pokreta i Zelenih Srbije o sve češćim zloupotrebama humanitarne pomoći za dobijanje političkih poena od strane određenih političkih stranaka. To ne samo što nije etički i ne rešava problem građana, već je i u suprotnosti sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

“Kako, prema našim informacijama sa svih delova našeg grada Subotice, raste evidencija da političke stranke koriste humanitarnu pomoć kao sredstvo dobijanja jeftinih političkih poena, koristimo priliku da ukažemo i upozorimo građane koji će ove godine birati lokalnu vlast na ovo grubo kršenje zakona ali i moralnih normi.

Velika je istina da svakim danom sve više jača svest među građana da humanitarna pomoć ne samo da nije u stanju smanjiti patnje stanovništva, već i da ima za posledicu prolongiranje i produbljivanje nastale krize u društvu, zato umesto alokacije pomoći prema načelu potrebe G.O Socijaldemokratske stranke Subotica sa svojim partnerima Narodnim pokretom Srbije u Subotici i G.O Zelenih Srbije u Subotici, zahteva jasno razlikovanje krivaca od žrtvi, što podrazumeva i korištenje svih legitimnih političkih sredstava protiv odgovornih za nastalo stanje.

Citiraćemo član 23. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti:
“Troškovi izborne kampanje su troškovi političke aktivnosti u toku izborne kampanje. Sredstva prikupljena iz javnih i privatnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje mogu se koristiti samo za aktivnosti iz stava 1. ovog člana”.

Što znači da se humanitarna aktivnost ni pod kojim uslovima ne može smatrati političkom aktivnošću.

Takođe, odredbom člana 19. Navedenog Zakona je propisano:
“Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti”.

Što znači da kada je u pitanju trošenje sredstava za redovan rad političkih subjekata, ne postoji kao mogućnost da se prikupljena sredstava troše u humanitarne svrhe. Koristimo priliku da ukažemo, upozorimo ali i pozovemo sve sugrađane, posebno uzevši u obzir predstojeće izbore i stranačke kampanje koje slede, da sve informacije kao i sve relevantne dokaze kojima se potkrepljuju saznanja da bilo koji politički subjekt na nivou Grada Subotice troši sredstva suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, recimo za humanitarne ili slične aktivnosti, dostavi Agenciji za borbu protiv korupcije, ali i javnosti kako bi takvo ponašanje bilo sankcionisano.

Osim što je protivzakonit, takav vid obezbeđivanja simpatija i podrške građana određenoj političkoj opciji nije etičan, a političke stranke moraju na drugačiji način da zastupaju interese i daju podršku ugroženim građanima, za početak možda kroz svoje programe ili sprovođenje istih.”Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)