Cirkularna ekonomija: novi okvir za zelena radna mesta

Delegacija Zelenih Srbije prisustvovala je konferenciji pod nazivom „Cirkularna ekonomija: novi okvir za zelena radna mesta“ u organizaciji poslaničke grupe Zeleni/EFA Evropskog parlamenta u Briselu. Direktorka Zelenih Srbije Žaklina Živković i koordinatorka Zelenih za Vojvodinu Violeta Jovanov Peštanac, kao gošće grupe od Baltika do Balkana Zelenih/EFA koja je u novembru bila u Beogradu, imale su priliku da se upoznaju sa novim paketom zakonodavnih mera koje je predložila Evropska komisija, a koji će u narednom periodu podsticati razvoj cirkularne ekonomije u Evropskoj uniji. Učesnici kao što su Ybele Hoogeveen, direktor programa zelene ekonomije Evropske Agencije za zaštitu životne sredine ili Kristof Hansen, ataše za ekologiju luksemburškog predsedavanja EU preneli su neprocenjiva iskustva iz ove oblasti.

Evropa hitno mora preći na model cirkularne ekonomije: on štiti prirodne resurse, stvara nova radna mesta, čini naše ekonomije otpornijim i biznis kompetitivnijim. Sadašnji pravolinijski ekonomski model „uzmi-iskoristi-baci“ je neodrživ na planeti sa ograničenim resursima. Potrošnja resursa u Evropi, bilo da su to sirovi materijali, voda, vazduh ili zemljište – je jedna od najvećih na svetu, a potražnja za njima će u budućnosti samo rasti. Negativne ekološke i društvene posledice osećaju se svuda. Ako želimo da sačuvamo kvalitet života koji imamo sada, a da ne smanjimo plate i socijalni standard, moramo transformisati način na koji koristimo resurse. Temelji cirkularne ekonomije su u prirodnim procesima i prirodi u kojoj otpad ne postoji. Cirkularna ekonomija je okvir koji zahvata mnogo više sektora i delova društva od upravljanja otpadom i preduslov je za ostvarivanje pametnog, održivog i zelenog te uključivog razvoja.

Prednosti uvođenja cirkularne ekonomije u EU izračunate su na 1,8 biliona evra, što nas vodi do zaključka da će ona biti vodeća u budućnosti. Eko – dizajn i ekološke inovacije imaju ključno mesto u ovoj ekonomiji. Procenjuje se da svakih 10,000 tona robe stvara jedno radno mesto ako se spali u spalionicama, 6 ako se odloži na deponiju, 36 ako se reciklira i čak 296 radnih mesta ako se ponovo upotrebi. Upravo je to poenta cirkularne ekonomije – ekološki dizajn i inovativna, ponovna upotreba resursa koje bi smanjile količinu otpada. Za Srbiju, koja se guši u otpadu, u kojoj postoji preko 3000 divljih deponija i manje od 10 uređenih, ovo pitanje je od ključne važnosti za opstanak ekonomije i životne sredine.

Zeleni Srbije nastaviće svoju saradnju sa kolegama i koleginicama iz čitave Evrope u cilju prenošenja iskustava i znanja, radi boljitka građana i građanki Srbije i regiona.

Program konferencije i snimke panela možete pronaći ovde.Share
Komentari
  • Zorica Letunica 06.02.2016 / 09:43

    Novi okvir je smanjivanje deponija do 2018. na manje od 5%. Matematika oko broja radnih mesta i spaljivanja nije o.k. jer se spaljuje samo otpad sitniji od 10×10 cm sve se prethodno sortirano stavlja u funkciju stvaranja novih materijala i novih vrednosti spaljuje se samo neupotrebljiv prethodno sortiran otpad tako da se na onaj broj 1 + 36 dojaje broj radnih mesta sa sortiranjem i spaljivanjem. Ne mozete nultu toleranciju na otpad da zabasurite i kao mrmot uvijete u celovan opet sve i svasta pod novim nazivom cirkularna zelena ekonomija.

Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)