Kompostiranje – otpad nije smeće

Zeleni Srbije opštinski odbor Zemun organizovao je okrugli sto na temu kompostiranja u gradskim i prigradskim uslovima. Značaj ove teme i potencijale za ekološku i ekonomsku dobit predstavila nam je Slavica Kerečki. Razgovor o kompostiranju, kao delu jedne veće strategije upravljanja otpadom posebno je aktuelan kada se ima u vidu da Srbiju očekuje usklađivanje zakonodavstva sa EU u ovoj oblasti.

Rešavanje problema sanacije, detoksikacije, smanjenja količine komunalnog otpada, kao i problema emisije gasova sa efektom staklene bašte, zagađenja podzemnih vodotokova je od ogromnog značaja za jedno društvo.

Pored dosadašnjih mera u cilju rešavanja problema komunalnog otpada, sasvim je sigurno da korišćenje prirodnih potencijala dobija sve više na značaju. EU je formirala Evropsku mrežu za kompostiranje u cilju intenziviranja borbe protiv klimatskih promena, SAD je takođe formirao Savet za kompostiranje. Nažalost, Srbija nema zakonskih regulativa i rešenja kada govorimo o kompostiranju. U Srbiji ne postoji organizovana proizvodnja komposta iako svaki stanovnik u proseku dnevno proizvede kilogram đubreta, od čega skoro polovinu čini biorazgradivi otpad koji završava na deponijama. Sa druge strane, kompost za poljporivredu uglavnom uvozimo iz država koje više brinu o zaradi i uštedi od nas.

Šta je to kompostiranje? Zašto kompostiranje? Koje su prednosti u odnosu na sve druge metode sanacije organskog otpada, pa i onog koji se često klasifikuje kao “opasan i otrovan”?

Kompostiranje je biodegradacija čvrstog organskog otpada u prisustvu mikroorganizama u aerobnim uslovima. To je “eko-prijateljski” metod razgradnje. Zahvaljujući bogatstvu nutrijentima, prisutnoj mikrobnoj masi, ispunjenim sanitarno-mikrobiloškim parametrima kvaliteta, dobili smo moćno organsko đubrivo. Njime poboljšavamo strukturu i kvalitet zemljišta, jonsku razmenu, regulišemo režim vlage zemljišta, stvaramo zdraviju sredinu za rast, razvoj i veću produktivnost biljaka.

Kompost ukoliko ne preuzme ulogu organskog đubriva može se koristiti za sanaciju i popravku zagađenog zemljišta. Njegovo odlaganje je bezopasno, jer ne podleže daljim procesima mineralizacije. U procesu kompostiranja se oslobađa velika količina energije i vode koji će biti iskorišteni za metaboličke potrebe drugih živih bića.

Povećanje ekonomskog učinka ogleda se i u smanjenju veličine kabastog organskog otpada do 50%.

Imajući u vidu sve prednosti kompostiranja možemo postaviti sebi pitanja:

- da li je ono što želimo da bacimo zaista smeće, ili možemo dobiti nešto što se vrlo često naživa “crnim zlatom”?;
- da li to na višem nivou može biti moguće rešenje za upravljanje organskom frakcijom komunalnog otpada?

OO Zemun

OO ZemunOznake: , ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)