Компостирање – отпад није смеће

Зелени Србије општински одбор Земун организовао је округли сто на тему компостирања у градским и приградским условима. Значај ове теме и потенцијале за еколошку и економску добит представила нам је Славица Керечки. Разговор о компостирању, као делу једне веће стратегије управљања отпадом посебно је актуелан када се има у виду да Србију очекује усклађивање законодавства са ЕУ у овој области.

Решавање проблема санације, детоксикације, смањења количине комуналног отпада, као и проблема емисије гасова са ефектом стаклене баште, загађења подземних водотокова је од огромног значаја за једно друштво.

Поред досадашњих мера у циљу решавања проблема комуналног отпада, сасвим је сигурно да коришћење природних потенцијала добија све више на значају. ЕУ је формирала Европску мрежу за компостирање у циљу интензивирања борбе против климатских промена, САД је такође формирао Савет за компостирање. Нажалост, Србија нема законских регулатива и решења када говоримо о компостирању. У Србији не постоји организована производња компоста иако сваки становник у просеку дневно произведе килограм ђубрета, од чега скоро половину чини биоразградиви отпад који завршава на депонијама. Са друге стране, компост за пољпоривреду углавном увозимо из држава које више брину о заради и уштеди од нас.

Шта је то компостирање? Зашто компостирање? Које су предности у односу на све друге методе санације органског отпада, па и оног који се често класификује као “опасан и отрован”?

Компостирање је биодеградација чврстог органског отпада у присуству микроорганизама у аеробним условима. То је “еко-пријатељски” метод разградње. Захваљујући богатству нутријентима, присутној микробној маси, испуњеним санитарно-микробилошким параметрима квалитета, добили смо моћно органско ђубриво. Њиме побољшавамо структуру и квалитет земљишта, јонску размену, регулишемо режим влаге земљишта, стварамо здравију средину за раст, развој и већу продуктивност биљака.

Компост уколико не преузме улогу органског ђубрива може се користити за санацију и поправку загађеног земљишта. Његово одлагање је безопасно, јер не подлеже даљим процесима минерализације. У процесу компостирања се ослобађа велика количина енергије и воде који ће бити искориштени за метаболичке потребе других живих бића.

Повећање економског учинка огледа се и у смањењу величине кабастог органског отпада до 50%.

Имајући у виду све предности компостирања можемо поставити себи питања:

- да ли је оно што желимо да бацимо заиста смеће, или можемо добити нешто што се врло често нажива “црним златом”?;
- да ли то на вишем нивоу може бити могуће решење за управљање органском фракцијом комуналног отпада?

OO Zemun

OO ZemunОзнаке: , ,
Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)