Zeleni Srbije: Kada će zagađivanje Bora prestati!?

U protekloj „Nedelji parlamentarizma“ sa OCD Narodni poslanik i predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić je razgovarao sa građanima Bora o svakodnevnom zagađenju koje ih ugrožava poslednjih par godina.

U delu sednice Narodne skupštine Republike Srbije Narodni poslanik Zelenih Srbije uputio je Premijeru Vlade i nadležnim ministarstvima nekoliko pitanja zahtevajući odgovor kada će zagađivanje životne sredine, posebno vazduha, kao posledica rada Topionice u Boru prestati.

„Prvi novembar je za nekoliko dana, da li će biti ispunjeno obećanje vezano za poboljšanje rada Topionice? Ko će snositi odgovornost ukoliko se to obećanje ne ostvari?

U svom ekspozeu, Premijer Srbije je obećao i apostrofirao menadžment RTB Bor kao nesposoban. Da li će u ovoj državi iko ikada odgovarati za nešto za šta je stvarno kriv? Da li će biti smenjen direktor sa funkcije koju već deceniju i po katastrofalno obavlja, kao poslušnik svih režima? Šta je sa obećanjima, ugovorima, a šta sa decom i građanima Bora koja nemaju drugu i rezervnu životnu sredinu, niti zdravlje?“

Prema godišnjem Izveštaju kvaliteta vazduha (2014.) Agencije za zaštitu životne sredine, godišnje vrednosti koncentracija sumpor dioksida iznad granične vrednosti, 50 μg/m3, bila je u Boru na svim mernim mestima. Maksimalne dnevne koncentracije sumpor dioksida su tokom 2014. u Boru su poražavajuće: Gradski park 3339 µg/m3, Tehnički fakultet 2040 µg/m3, Jugopetrol 1851 µg/m3, Institut 1217 µg/m3 i Slatina 977 µg/m3. Prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti, od 125 μg/m3, najčešća su, takođe, u Boru, tokom 2014. godine: Tehnički fakultet 314 dana, Jugopetrol 245 dana, Gradski park 245 dana, Institut 176 dana i Slatina 166 dana.

Uticaj sumpor dioksida na stanje kvaliteta vazduha je karakteristika aglomeracije Bor, gde uslovljava prekomerno zagađen vazduh, odnosno III kategoriju. Učestalost „jako zagađen“ vazduh u Boru zbog sumpor dioksida beleži tendenciju rasta poslednjih godina.

Ekološka katastrofa koja pogađa Bor i okolinu, se ogleda kroz uništavanje poljoprivrednih proizvoda, enormno zagađivanje medijuma životne sredine, i najznačajnije, opasno se narušava zdravlje građana koji su svakodnevno izloženi oblacima sumpor dioksida.

Stručnjaci su upozorili da prisustvo sumpor dioksida u vazduhu, utiče na značajan porast hroničnih respiratornih oboljenja, kao i povećene incidence karcinoma pluća. Velika vlažnost vazduha i magla povećavaju opasnost zbog nastanka sumporne kiseline koja, adsorbovana na česticama aerosola, prodire u pluća gde oštećuje membrane alveoleola i time se smanjuje vitalni kapacitet pluća. Zabrinjava, i porast hroničnih opstruktivnih oboljenja koja dovode do određenog stepena invaliditeta.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)