Vlada da održi obećanje i pomogne građanima Obrenovca i drugih poplavljenih područja

 

U delu sednice Narodne skupštine predviđenom za pitanja 02. 07. 2015. predstavnicima vlasti, narodni poslanik i predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić je tražio odgovore na nekoliko pitanja.

Vladi i ministru finansija Dušanu Vujoviću je uputio sledeća pitanja: „Zašto je građanima Obrenovca i drugih poplavljenih područja višestruko povećan porez na imovinu, gradu u kojem građani još uvek snose finansijske posledice otklanjanja štete od poplava? Da li postoji mogućnost da se porez na imovinu za građane Obrenovca i drugih poplavljenih područja ne obračunava za proteklu godinu?“

Poslanik Karić smatra da bi, iako je delom u nadležnosti lokalne samouprave, ministar Vujović trebalo da pronađe način da pomogne građanima Obrenovca. Posledice su i dalje vidljive, a imovina tokom prošle godine uglavnom nije korišćena ili nije bila funkcionalna.

Postavljeno je i pitanje Vladi i ministru energetike i rudarstva Aleksandru Antiću: Zašto već nekoliko dana iz dimnjaka Termoelektrane Nikola Tesla izlazi crni dim? Šta je uzrok te pojave?

Poslanik je postavio i pitanje kada i kako će se rešiti problem snabdevanja energijom za grejanje građana Obrenovca s obzirom da se očekuje gašenje blokova A1 i A2? Da li su poznate alternativne mogućnosti za grejanje?

U nastavku je upitao u kojoj je fazi i kada će biti završen projekat odsumporavanja dimnih gasova iz TENT-a?

Predsednik Zelenih Srbije je istekao da je nivo zagađenosti vazduha suspendovanim česticama PM10 i PM2.5 iznad nivoa dozvoljenih granica. Šta će se preduzeti da se smanje opasnosti i rizici po život i zdravlje ljudi, posebno njegovih sugrađana, koji su svakodnevno izloženi povećanim koncetracijama suspendovanih čestica?

On je naveo da prema prema izveštaju Evropske organizacije koja se bavi pitanjem uticaja životne sredine na zdravlje ljudi u EU (HEAL), u 2010. godini procenjeno da je više od 10.000 osoba u Srbiji umrlo prevremeno zbog izloženosti suspendovanim česticama i ozonu. Iste godine je zabeleženo 2,5 miliona dana odsustvovanja sa posla. Procene su da troškovi zdravstvene zaštite stanovništva usled emisije sumpor dioksida, azot oksida i suspendovanih čestica koje dolaze iz naših termoelektrana mogu da izneti od 1.8 do 5 milijardi evra na godišnjem nivou.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)