SDS i Zeleni Srbije potpisali sporazum o strateškom partnerstvu

Socijaldemokratska stranka i Zeleni Srbije potpisali su danas sporazum o strateškom partnerstvu koji podrazumeva zajedničko delovanje i aktivnosti, uključujući i predizborne i izborne aktivnosti. SDS i Zeleni Srbije su sporazum su potpisali, ne samo na osnovu dosadašnje saradnje i zajedničkog delovanja, već i bliskosti programskih načela i političkih vrednosti za koju se obe stranke zalažu.

Predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić izrazio je zadovoljstvo zbog formalizacije nastavka saradnje sa SDS i posebno naglasio značaj i ulogu predsednika SDS Borisa Tadića u unapređenju načela i vrednosti za koje se obe stranke zalažu. “Boris Tadić je pružio nemerljiv doprinos stvaranju političkih uslova za preobražaj političke zajednice u Srbiji i stvaranju konsenzusa za napredak Srbije ka EU. Politički uslovi koje je on stvorio su i omogućili nastanak naše stranke koja je usmerena na kvalitetniji život građana i razvoj Srbije.”, istakao je Karić.

Zajedničko delovanje SDS i Zelenih Srbije biće usmereno na razvoj zelene ekonomije kao cirkularne ekonomije, kreativne ekonomije, ekonomije ekoloških inovacija i IT znanja, koje su nosioci ekonomskog razvoja i nove ekonomije Srbije. Cilj ove saradnje je i povećanje aktivnosti na energetskom preobražaju Srbije na osnovu većeg korišćenja obnovljive energije i manje energetske potrošnje. SDS i Zeleni Srbije će zajednički raditi i na ostvarivanju principa i programa reforme obrazovanja na svim nivoima na način da obrazovanje postane dostupno, savremeno, neprekidno za sve generacije i kroz ceo život. Prilikom potpisivanja sporazuma predstavnici obe stranke su najavili i zalaganje za poboljšanje i unapređenje javnog upravljanja u oblasti životne sredine, jer je u Srbiji ekološka uprava najveći ekološki rizik. Složili su se da je neophodno osnivanje Fonda za zaštitu životne sredine, namensko trošenje ekološkog dinara i osnivanje Ministarstva životne sredine i prirodnih resursa.

Predsednik SDS Boris Tadić je podvukao da su ovakva udruživanja istinski opozicionih i programski i vrednosno bliskih stranka posebno značajna u trenutku kada postoji tolika asimetrija između vlasti i opozicije i kada je građanima potrebna jaka alternativa ovoj vlasti. “SDS je, kao jedina stranka koja je odbila da uđe u vlast i na republičkom i na pokrajinskom nivou, dokazala da je istinska opozicija svakoj lošoj vlasti. Drago nam je da i druge opozicione stranke u SDS prepoznaju potencijal da bude stožer okupljanja istinski opozicionih stranaka u svrhu ojačavanja opcije koja može biti jedina alternativa nesposobnoj vlasti. I današnje potpisivanje sporazuma sa strankom Zeleni Srbije je osnaživanje takve alternative”, izjavio je Tadić, podsećajući da je SDS potpisala sličan sporazum pre nekoliko nedelja sa pokretom Zapadna Srbija, a da će uskoro razgovarati i sa drugim strankama.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)