Прилози за нови Устав Републике Србије

     Парламентарна странка Зелени Србије  учествовала је данас на јавном слушању  Акционе  групе за реформу политичког система Републике  Србије. Народни  посланик и председник Зелених  Србије Иван Карић представио је прилоге  Зелених  за нови Устав РС. Предлози иду даље од  измена изборног и политичког система па су тако  Зелени између осталог предложили и увођење појмова екоцида и  еколошких штета, интернета  као људског права као и равноправност брачне заједнице без обзира на пол.

У наставку можете прочитати текст који је  представљен у целини.

Зелени Србије поздрављају спремност и намеру да се до Предлога за доношење новог Устава дође политичким договором.

Желимо да истакнемо да Декларација о правима и слободама човека и грађанина, право и слободу на живот у очуваној животној средини одређује као људско право на живот. Права и слободе из Декларације сматрамо за природна права и слободе које сваки појединац поседује независно од тога ко је на власти. Да  Декларација представља природну уставу или брану политичкој моћи.  Због тога је важна наша предходна сагласност да држава постоји због грађанки и грађана, а не обрнуто.

Наглашавамо да очекујемо укључивање и ванпарламентарних странака, цивилног друштва и грађана и грађанки у уставни договор који ће Србију као политичку заједницу водити даље.

За Зелене Србије Устав је политички,а не ратни документ. Ако постоје спорови који су ратне природе не могу се решити ни са хиљаду Устава. Ако избију у уставотворној форми то је само доказ да ратно примирје није исто што и уставни политички компромис у једној заједници.

Зато уважавајући чињеницу да политички противник није државни непријатељ, већ на другачији начин мисли на добробит заједнице, Зелени Србије мисле да би се у Уставу Републике Србије требало да нађу и следеће вредности, слободе и права:

I Слобода и право на неометано и доступно коришћење интернета као глобалног јавног добра у оквиру слободе мишљења и говора, уз поштовање других права;

II Слобода и право уговарања брачне заједнице је гарантовано свим пунолетним грађанима безобзирана пол и у складу је са Европском конвенцијом о људским правима;

III Дефинисање забране и казњавања екоцида као свесног уништавања природе, биљног и животињског света , биодиверзитета, загађење ваздуха, воде и земљишта које има за последицу еколошку катастрофу

IV Слобода и право на накнаду еколошке штете нанете животној средини и здрављу људи, као и на обавезно осигурање од последица еколошких штета;

V Дефинисање основних принципа циркуларне, тј. зелене економије, која обезбеђује одрживу будућност грађана и заједнице на основу модела произведи-користи-сачувај, поново користи и произведи;

VI Дефинисање основних принципа енергетске слободе шваћене као слобода и право појединца да обезбеди своје енергетске потребе, сам или у заједници са другима, на начин да користи обновљиве изворе енергије и примењује принципе енергетске ефикасности, те да ужива подршку државе у остваривању принципа енергетске самодовољности;

VII Да се демократизује процедура референдума и грађанске иницијативе;

VIII Да главни град Србије, Београд постане политичка заједница са правом овлашћеног предлагача закона, а да градске општине добију статус јединице локалне самоуправе;

IX Да се дефинише месна заједница као основна заједница грађана са могућностима да решава нека основна питања, а да за то располаже имовином и средствима;

X Да се створе претпоставке за оснивање међуопштинских регионалних политичких заједница грађана-средњи ниво власти, између општина и републике, чија би основна функција била управљање заштитом животне средине на подручју довољно великом за ефикасно и рационално управљање у интересу грађана, а истовремено и начин за постепени развој Србије као регионалне државе покрајина;

XI Да изборни систем почива на 5 или 6 изборних јединица (у зависности од броја регија) у којима се једна половина Народних посланика бира по пропорционалном, а друга по већинском систему;
XII Да број Народних посланика буде од 25 до 35 по изборној јединици, у зависности од броја гласача у изборној јединици, а да укупан број Народних посланика буде 180;

XIII Да се Председник државе бира у Народној скупштини Републике Србије;

XIV Да се до новог Устава дође на изборима за уставотворну скупштину, која ће од постојеће Народне скупштине примити предлог новог Устава, усвојити га и наставити да ради још 2 године, после године у којој буде донет Устав, као редовна Народна скупштина.

 

fukusimaShare
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)