Закључци Зеленог форума посвећеног напуштеним кућним љубимцима

 

У Народној скупштини Републике Србије одржан је 08. априла 2015. четврти по реду Зелени посланички форум у организацији народног посланика Ивана Карића. Предлоге за одрживо системско решење проблема напуштених кућних љубимаца представила су удружења Линк Плус, Феникс и Нада за животиње – Риска. У дискусију су се укључили представници Удружења ветеринара мале праксе Србије и Кинолошке академије.

Закључци су следећи:

- Организовати јавно слушање у Скупштини које ће отворити јавну дебату о решењу проблема, уз учешће представника државних органа и локалних самоуправа, зоохигијенских служби, организација цивилног друштва и грађана

- Неопходност спровођења и унапређења законске регулативе – заштита владавине права и антикорупција

- Неопходност међусобног усаглашавања прописа и смањивања разлика између локалних самоуправа

- Неопходност учешћа организација цивилног друштва у процесу усвајања прописа

- Неоходност усвајања Националне стратегије решења проблема напуштених животиња и препознавања свих заинтересованих страна:

• Министарство пољопривреде и заштите животне средине
• Министарство државне управе и локалне самоуправе
• Министарство правде
• Министарство унутрашњих послова
• Министарство финансија
• Локалне самоуправе
• Управа за јавне набавке
• Организације цивилног друштва
• Ветеринарске организације
• Кинолошки савез
• Грађани
• Независна контролна тела Републике Србије
Агенција за борбу против корупције
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Заштитник грађана
Државна ревизорска институција

ПРЕПОРУКЕ
за одрживо системско решење проблема напуштених кућних љубимаца

Препоруке су засноване на препорукама Светске здравствене организације за здравље животиња ОИЕ и Декларацији Европског парламента (0026/2011), узимајући у обзир одредбе Европске конвенције за заштиту кућних љубимаца и препоруке Међународне коалиције за контролу кућних љубимаца (ICAM).

1) Проблем напуштених кућних љубимаца мора да се посматра као важан друштвени проблем који изискује одрживо системско, ефикасно и хумано решење.

2) Неопходна је промена парадигме: Померање фокуса на узрок проблема јер понашање људи генерише проблем, а то су пре свега неконтролисано размножавање и напуштање кућних љубимаца.

3) Примери добре праксе одрживог системског решења напуштених кућних љубимаца налазе се у државама које нису примениле убијање као метод решења проблема, а то су Немачка, Аустрија и Холандија.

4) Неопходна је законом прописана сарадња државних органа са другим заинтересованим странама, као и укључивање ОЦД у процес усвајања прописа.

5) Суштински су важни примена прописа, контрола спровођења прописа и унапређивање законске регулативе:

• Примена прописа: Већина локалних самоуправа није усвојила подзаконска акта (одлуке о држању и начину извођења кућних љубимаца и програме контроле и смањења бројности напуштених паса и мачака) или их није ускладила са Законом о ветеринарству и Законом о добробити животиња, није изградила прихватилиште за напуштене кућне љубимце, проблем не решава на организован начин.

• Контрола: Контролу спровођења одредби Закона о ветеринарству које се односе на кућне љубимце и Закона о добробити животиња треба да спроводе искључиво ветеринарски инспектори. Ветеринарски инспектори треба да прођу све потребне обуке о процени добробити кућних љубимаца и кућних љубимаца у прихватилиштима.

• Унапређивање: Закон о добробити животиња садржи поједине одредбе које отварају пут могућим злоупотребама, као и одредбе које не прате казнене одредбе и ту постоји простор за унапређивање.

6) Државни органи

• Стимулација позитивног понашања (стерилизација)
• Дестимулација негативног понашања (напуштање, неконтролисано размножавање, злостављање, угрожавање добробити)
• Контрола кретања паса и мачака (национални и међународни ниво)
• Контрола рада зоохигијенских служби

7) Локалне самоуправе

• Изградња инфраструктуре: објекти, возила
• Прихватилишта за смештај животиња чији опстанак на улици је угрожен јер су сувише старе, сувише младе или болесне, као и паса који су ујели
• ЦНР (Цатч-Неутер-Ретурн), уз обезбеђивање лечења паса и мачака
• Стимулација удомљавања напуштених кућних љубимаца из прихватилишта и директно са улице

8) Одгајивачка делатност

• Увођење у законске оквире
• Контрола
• Строго раздвајање одгајивача од власника кућних љубимаца

9) Власници кућних љубимаца

• Едукација
• Одговорно власништво: Микрочиповање и регистрација паса и мачака, вакцинација, спречавање размножавања/стерилизација
• Одговорно власништво: Едукација власника/обука власника и пса/контрола

10) Улога доктора ветеринарске медицине

• Учешће у изради прописа
• Израда стручних протокола
• Јачање капацитета ветеринарских организација
• Едукација и контрола власника кућних љубимаца

11) ОЦД

• Учешће у изради прописа
• Подизање капацитета ОЦД и старатеља
• Подизање капацитета представника локалних самоуправа и зоохигијенских служби
• Едукација власника кућних љубимаца

12) Управа за јавне набавке

• Контрола јавних набавки

 Share
Коментари
  • Zoran 09.05.2015 / 20:11

    Ako sterilizacija nebude obavezna, to jest ako vlasnik nebude placao neku vrstu takse na ne sterilisanog kucnog ljubimca nema nista od smanjenja te populacije .

Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)