Zeleni Srbije traže smenu direktora JKP Stari Grad u Šapcu

 

Zeleni Srbije GO Šabac održao je  konferenciju za medije na kojoj se govorilo o problemima u kojima se našao Grad Šabac posle zatvaranja gradske deponije na Dudari i početka odvoženja smeća na Regionalnu deponiju Srem – Mačva u Sremskoj Mitrovici. Novinarima su se obratili dr med Dejan Pavlović, predsednik GO Šabac i Danijela Golubović, stanovnik gradskog naselja Triangla.

 

“Zelenih Srbije GO Šabac smatra da je na teritoriji Grada Šapca došlo do pogoršanja u oblasti upravljanja komunalnim otpadom jer je JKP Stari Grad nedovoljno pripremljeno dočekalo zatvaranje gradske deponije na Dudari. Očigledno je da nije obavljeno intenzivnije informisanje stanovništva o načinima odlaganja različitih vrsta otpada i danas imamo povećanje broja smetlišta na kojima se odlaže bukvalno sve od kućnog otpada, preko šuta i ostalog otpada do leševa životinja. Takođe nisu na adekvatan način iskorišćena materijalna sredstva dobijena za promovisanje i sprovođenje programa primarne separacije otpada koja bi bila dodatni izvor prihoda što bi omogućilo da se računi za komunalne usluge ne uvećavaju. I na kraju, vrhunac nemara i protivzakonitog ponašanja JKP Stari Grad jeste početak odlaganja organskog otpada u naselju Triangla na uglu ulica Bože Milanovića i Vladike Nikanora Ružičića na površini koja nije namenjena za te svrhe i bez pismene odluke JP za upravljanje građevinskim zemljištem. Zeleni Šapca smatraju da su ovo dovoljni razlozi da organi Gradske uprave Grada Šapca pokrenu postupak smene direktora JKP Stari Grad. Tražimo da se na to mesto imenuje stručno lice koje će omogućiti da ovo JP radi za dobrobit i na zadovljstvo građanki i građana Šapca.” – izjavio je dr Dejan Pavlović.

 

Danijela Golubović, stanovnik naselja Triangla, pojasnila je da JKP Stari Grad već više od mesec dana protivzakonito odlaže granje i lišće na površini koja nije predviđena za te svrhe i bez pismenog odobrenja Javog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem. Problem je postao još veći jer se sada tu nalaze i druge vrste otpada koje odlažu i JKP Stari Grad i nesavesni građani. Danijela i njene komšije žive u ulici Bože Milanovića koja nema ni asfalt, ni ulično osvetljenje niti se iz nje odnosi smeće. Ulica se graniči sa novostvorenim smetlištem i njeni stanovnici, pored problema sa smradom i razrovanom ulicom, strahuju i od mogućnosti pojave zaraznih bolesti. Ta opasnost je posebno izražena ako se ima u vidu da stanovnici ove ulice nisu priključeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, već koriste vodu iz sopstvenih bunara.

 

Ovo nije jedino smetlište, već se postojeća po obodima grada uvećavaju i stvaraju nova. Tu se mogu videti nelegalno odložene apsolutno sve vrste otpada, uključujući i leševe životinja kao što je to slučaj na putu pored dela Kočinog kanala koji se posle samo nekoliko stotina metara uliva u reku Savu. Smatramo da je ovo dokaz da se nije ozbiljno pristupilo informisanju stanovništva o mogućnostima da se građevinski otpad može besplatno odložiti na prostoru preko puta Kvantaške pijace, da se organski otpad (granje, trava i lišće) može besplatno odložiti u krugu Gradskog zelenila, da se leševi životinja mogu bezbedno po ljude i druge životinje ukloniti ukoliko se obaveste veterinarska služba, komunalna policija ili komunalna inspekcija i da odlaganje ostalog otpada iz domaćinstava i preduzeća na Transfer stanici košta samo 1,33 dinara po kilogramu.

 

Smatramo da JKP Stari Grad nije dovoljno iskoristilo svoje potencijale da bi sprečilo povećanje cena komunalnih usluga usled povećanja troškova deponovanja otpada na Regionalnoj deponiji Srem-Mačva. Ukoliko bi se u punom obimu sproveo program primarne separacije otpada, tj. sortiranje otpada na papir, staklo, plastiku, elektronski i ostali otpad na mestu nastanka u domaćinstvima smanjili bi se troškovi zbrinjavanja otpada za 100 do 200 puta. To bi omogućilo ne samo da se smanji količina otpada koja se odlaže na regionalnu deponiju, već i da se ostvari zarada prodajom sekundarnih sirovina i komposta i malča od organskog otpada i tako spreči poskupljenje komunalnih usluga. JKP Stari Grad je bilo partner u Gradskom projektu Regionalna deponija Srem-Mačva koji je finansirala Evropska unija, ali dobijena namenska materijalna sredstva nisu adekvatno iskorišćena da se promoviše i sprovede program primarne selekcije otpada na teritoriji Grada Šapca.

 

Zeleni će nadležnim organima Gradske uprave Grada Šapca podneti pismeni zahtev za smenu direktora JKP Stari Grad Šabac.

 

 Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)