Torte, otpad i još po nešto

Džordž Bernard Šo je rekao: “Uspeh se ne sastoji iz toga da nikada ne pogrešimo, već da svoje grešeke ne ponavljamo.” Šta ako se one ponavljaju u nedogled?

Svi smo predhodnih prazničnih dana bili iznenađeni vešću da je 18 tona gotovih torti koje su izbačene na deponiju zbog kvara hladnjače, nestale sa deponije i verovatno završile kao poslastica na mnogim trpezama ove naše Srbije. Slušajući medije, delovalo je da će mnogi slaviti praznike u bolnici, lečeći se od trovanja .Ja sam se kao i mnogi moji prijatelji pitala kako je to moglo uopšte da se desi?

Veliki problem je mešanje nadležnosti i kontrole. Najsvežiji primer su ove torte na deponiji u Kragujevcu i izjava da veterinarska inspekcija nije odradila svoj posao. Otkad su to veterinari nadležni za torte i to još na deponiji? Niko nije spomenuo gradsku inspekciju za zaštitu životne sredine, a ona je po zakonu i teritorijalnoj pripadnosti nadležna za kontrolu neopasnog otpada i gradske deponije. Ako je proizvođač odbacio svoj proizvod i proglasio ga za otpad, trebalo je da obavesti inspektora za zaštitu životne sredine o stvaranju bar 10 tona otpada koji je on sam proglasio neopasnim i poslao na lokalnu deponiju sa ambalažom. Onda bi inspektor preduzeo mere i ovog cirkusa ne bi ni bilo.

Veterinarska inspekcija kontroliše i po Zakonu o bezbednosti hrane ( koji već 5 godina nema ni jedan podzakonski akt – pravilnik ili uredbu, pa ga svako tumači različito) proizvode životinjskog porekla -mleko, meso, jaja. E sad je ispalo da zbog toga što su jaja ili mleko korišćeni kao sirovine i taj novi proizvod – tortu -mogu da kontrolišu veterinari. Još malo pa će umesto lekara i za ljude koji jedu jaja i piju mleko i mlečne proizvode biti isto nadležni! Ovo naravno nije istina, ali može i ovako da se tumači.

Niko nije spomenuo da je u najmanju ruku čudno da proizvođačkoj i svoju proizvodnju kompletno izvozi u EU, nema dodatno obezbeđenje rashladnog sistema. Zbog toga se 18 tona gotovih proizvoda  koji su verovatno počeli da se odmrzavaju, a bili su u roku trajanja, izbace na debeo minus napolje na deponiju. Proces kvarenja verovatno zbog toga nije ni otpočeo, jer bi do sada od tolike količine torti bila epidemija trovanja. Ko je na brzinu zaradio novac, zbog čega je proizvođač ovako postupio i šta se stvarno desilo, utvrdiće nadležni organi.

Građanima će od svega ostati u pamćenju da neki veterinarski inspektor nije uradio svoj posao, jer je to izjava visokog državnog činovnika –Načelnika okruga; i da Predsednika opštine nije na vreme obavestio direktor JKP. Poruka koja je ovim poslata je da je politika ispred struke jer državni službenici nisu na vreme obavešteni inače bi oni preduzeli mere. Kako kada su te mere pre svega u nadležnosti inspekcije za ZŽS Kragujevca?!

Iz svega navedenog može se zaključiti da ni građani ni pojedini funkcioneri ne shvataju šta je to životna sredina i šta inspekcije iz ove oblasti rade. Ovo je još jedan razlog zbog koga je potrebno da postoji posebno Ministarstvo za ZŽS koje bi se bavilo i radom Sekretarijata i inspekcija na lokalu, jer jeoko 70 % nadležnosti iz ove oblasti direktno zakonima spušteno na lokalnu samoupravu koja očigledno nema resurse. Kako to u praksi izgleda, vidimo svi ovih dana. Nažalost.

Tekst je napisala potpredsednica Izvršnog odbora Zelenih Srbije Zdenka Miljković

 

Torte KragujevacShare
Komentari
  • bojan 10.01.2015 / 07:37

    Bravo! Pun pogodak!
    Još jedna potvrda da vlast nema pojma šta radi, da ne zna šta je čija nadležnost pa kako onda i da pravovremeno deluje kad ne dozvoljava da se posao radi kako treba.
    Umesto da zapošljavaju rođake i ubacuju na sve funkciji u stranci, mogli bi malo da zaposle i inspektore, ljude koji bi kontrolisali sprovodjenje tih zakona koji su izgleda dobri,a li nema ko ni da ih čita ni da ih sprovodi.

  • Mrdakovic Aleksandar 03.02.2015 / 15:32

    Ovaj problem cu samo da sagledam iz ugla Zakona o upravljanju otpadom. Da bi nesto bilo otpad mora da se proglasi otpadom (ne ulazim u proceduru kako je to potrebno uraditi sa stanovista bezbednosti hrane). Torte koje nisu za upotrebu – otpadne TORTE :) , prema katalogu otpada spadaju u grupu 2 OTPADI IZ POLjOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE, podgrupa OTPADI OD INDUSTRIJE PECIVA I KONDITORSKE INDUSTRIJE a moze im se dodeliti indeksni broj otpada 02 06 01 – MATERIJALI NEPODOBNI ZA POTROŠNJU ILI OBRADU. Sam indeksni broj definise generator otpada (što je normalno jer on zna iz kog dela proizvodnje potiče otpad da bi ga svrstao u grupu, podgrupu i na kraju dao indeksni broj), koji ako posumnja da se radi o opasnom potrebno je i da ga ispita preko ovlašćene ustanove (u katalogu male zvezdice pored indeksnih brojeva za koje se sumnja da imaju karakteristike opasnog otpada). U ovom slucaju ocigledno je da se radi o NEOPASNOM OTPADU. Za ovaj indeksni broj predloženi način postupanja je BIOLOŠKI TRETMAN, TERMIČKI TRETMAN ili ODLAGANJE. Uslov za sva tri načina je kondicioniranje ove vrste otpada, to jest njegova prirpema za gore navedeno (usitnjavanje, ovlaživanje, mlevenje itd). Ajmo sada ponovo na otpadne TORTE, na osnovu gore navedenog mogu na deponiju pod uslovom predobrade-kondicioniranje (nije mi baš najasnije čija je ovo obaveza operatera deponije ili generatora, po meni je ovo deo koji se odnosi pre svega na bezbednost hrane u ovom sličaju – uklanjanje ambalaže, dodavanje materija koje onemogoćavaju dalju upotrebu itd). Otpad je mogao na deponiju ako operater imao dozvolu za odlaganje ove vrste otpada (za sada mnoge deponije nemaju tu dozvolu). Generator pravi dokument o kretanju otpada koji overava operater deponije (dokaz da je otpad predat ovlašćenom operateru). Aj sad malo o inspekcijama. Slažem se da je LOKALNA INSPEKCIJA ZA ZŽS mogla da ima neku ulogu u ovom slučaju ali pre svega u smeru kažnjavanja operatera deponije (jer sigurno nije izdao dokument o kretanju otpada, a još više nema dozvolu za odlaganje otpada jer sigurno reč o nesanitarnoj deponiji). S druge strane mislim da VETERINARSKA INSPEKCIJA igra značajnu ulogu u delu i kontroli onoga što je HRANLJIVO, a postaje i se pretvara u OTPAD. Slažem se da treba jačati LOKALNE INSPEKCIJE ZA ZŠS, posvetiti im od strane lokalnih vlasti i države veću pažnju, organizaciju pa i nadležnosti!

Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)