Поплаве у Србији – Еколошка катастрофа

Народни посланик Зелених Србије Иван Карић, у расправи о Закону о отклањању последица од поплава и Извештаја о елементарној непогоди – поплави која је задесила Републику Србију изнео је оцене, предлоге и иницијативе.

Председник Зелених Србије истакао је да елементарна непогода која нас је задесила последица климатских промена. Основни узрок поплава које су погодиле Србију јесте непошумљеност делова сливова бујичних река, еродираност терена који није задржавао водену масу у одговарајућој мери, што је достигло размере еколошке катастрофе. Озбиљан проблем је неприпљеменост институција и служби државе да делују превентивно, као и перманентна криза јавног управљања и лошег менаџмента од локалних самоуправа до „самог врха“.

Иван Карић је истакао да систем управљања у водопривреди не функионише на потребном нивоу, како у погледу средстава тако техничких и људских ресурса. Не постоје стабилни и довољни извори финансирања, што може да изазове много веће проблеме од садашњих. Он је нагласио да Србијаводе саме говоре о проблему. “Готово сва територијална надлежна водопривредна предузећа из оперативног плана су због смањења обима потребних радова и ненаплаћених дуговања за извршене радова, у веома тешкој кадровској и материјалној ситуацији, због чега ови важни субјекти нису довољно спремни за извршење обавеза по општем плану за одбрану од поплава.“ Постоје водопривредна предузећа која по 6 месеци пре поплаве нису примила плате.

Народни посланик Зелених Србије издвојио је Републички Хидрометеоролошки завод Србије као најхрабрију и најстручнију институцију која је дала правовремену прогнозу и најаву катастофе. Подсећа како је прошле године на расправи за ребаланс буџета поднео амандман и захтевао да се средства Сектора за ванредне ситуације повећају за три пута. То би допринело бољој опремљености и оспособљености за реаговање у оваквој ситуацији.

Лидер Зелених Србије је изнео недостатке Извештаја о елементарној непогоди – поплави, јер не садржи анализе загађености вода, земљишта, намирница, воћа и поврћа. Најважније је за грађане Обреновца и других подручја угрожених поплавама, када могу да очекују исплату средстава из новчане помоћи која им је обећана.

Предложио је да се оснује Фонд: „Солидарност за развој“ који би подстакао привредну активност на поплављеним подручјима бесповратним средствима. Позвао је банке да оснују Конзорцијум банака и одвоје део капитала за бескаматно кредитирање грађана, мале привреде и пољопривреде поплављених подручја.

Наш највећи еколошки ризик јесте лоше управљање у области животне средине и природних ресурса. Бесомучно „арчење“ природних ресурса није одрживо понашање и неопходно је хитно успоставити самостално, снажно и одговорно Министарство за животну средину и природне ресурсе. Зато формирање једног оваквог Министарства Зелени Србије траже последње три године.Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)