Da li ima parlamentarne demokratije u Srbiji?

 

Odnos Vlade Republike Srbije, kao i predsedavajućih Narodne skupštine Republike Srbije prema parlamentarnom radu degradiraju ovu instituciju i narušavaju demokratičnost najvišeg predstavničkog tela.

Politička stranka Zeleni Srbije smatra da su uslovi u kojima rade Narodni poslanici i poslanice Srbije za demokratsku državu neprihvatljivi. Ključni zakoni se donose po hitnom postupku bez javne rasprave, čime se onemogućava poslanicima da se pripreme za konstruktivan rad i predloge i amandmane, što je svrha parlamentarnog rada. Takođe, ono što je očigledno je da se sve više ignoriše osnovno pravo poslanika iz opozicionih stranaka da repliciraju. Pri davanju prava na reč, postoje dvostruki aršini za poziciju i opoziciju. U Srbiji je danas nemoguće replicirati ukoliko ste opozicioni poslanik. Poslanici trpe lične uvrede i pritiske, iznose se neistinite tvrdnje koje najčešće nemaju veze sa temom zasedanja a onda im se ne dozvoljava da se odbrane.

Parlament je vrlo netolerantno mesto, iako nema potrebe za tim – vladajući režim ima drastičnu većinu. Zakoni koji su doneti bez učešća javnosti imaju ozbiljan deficit legitimnosti i to nijedna stranka sebi ne bi smela da dozvoli, ma koliku podršku imala. U sedmici rasprave o Zakonu o radu i raspravi o poplavama ova pojava je eskalirala.

Stav Zelenih Srbije je da ovakav način vođenja parlamentarnih sednica degradira i rad  Predsednika i Potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, koji su u prethodnim sazivima gajili duh tolerancije i nepristrasnosti, kako i dolikuje „Predsednicima svih poslanika“.

 Oznake: , ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)