Svetski dan voda opominje Srbiju

Danas je po UN dan kada se obeležava međunarodni dan voda. Ukazuje se na značaj vode ali i na sve veći nedostatak ovog resura. Sa nedostatkom vode se suočava oko 6 milijardi ljudi, dok oko 780 miliona ljudi uopšte nema pristup pitkoj, zdravoj vodi. Više od 3.4 miliona ljudi svake godine umre od bolesti izazvanih upotrebom neispravne vode, dok šest hiljada dece svakodnevno umre od dijarealnih bolesti koje su povezane sa neadekvatnim vodosnabdevanjem i lošim sanitarnim i higijenskim uslovima.

Uzice

Da li nas ova statistika zabrinjava? Očigledno da nas ne zabrinjava dovoljno. Ovaj datum 2014. u Srbiji dočekujemo sa činjenicom da Zrenjanin više od deceniju nema pijaću vodu, da su se u užičkoj vodi nakon katastrofe sa cijanodom i algama pojavili crvi, da se prečišćava oko 6% otpadnih voda a da ekološka i zdravstvena kontrola praktično ne postoji.

Nismo ni blizu dovoljno uradili da promenimo ovo loše stanje.

Srbija je zemlja koja obiluje netaknutim, divljim rekama, bistrim potocima, netaknutim šumama, spektakularnim vodopadima i podzemnim vodama. Nažalost, nebriga o vodi uzrokuje da naše reke sve češće postaju kolektori neprečišćenih industrijskih i otpadnih komunalnih voda. Poljoprivreda usled prekomerne upotrebe đubriva i pesticida, Srbiju svrstava među najveće zagađivače reka. Zagađene reke prenose toksične i opasne materije u podzemne vode i izvore iz kojih se koristi voda za piće, a zagađuju se voće i povrće koje se koristi u išrani ljudi.

Osim ljudskih života, zagađena voda uništava živi svet i u vodenim ekosistemima. Trovanje i masovno uginuće riba i drugih vodenih organizama najteže su posledice zagađivanja vode toksičnim materijama i patogenim organizmima. I otpad koji se baca u reke nije bezopasan, jer može da završi u telima vodenih životinja, pa nam se često vrati kao hrana. Još jedna negativna posledica po živi svet u vodi je rezultat prekomerne upotrebe deterdženata i đubriva, koji sadrže nitrate i fosfate, koji kada dospeju u vodu, dovode do eutrofikacije ili „cvetanja vode“. Tada prenamnožene alge mogu da potroše skoro sav kiseonik iz vode, i da izazovu uginuće riba i drugih životinja. Ekološka katastrofa koja se desila u Užicu nije neponovljiva. Ona predstavlja ozbiljno upozorenje za celu Srbiju i na neophodnost uspostavljanja sistema ekološke prevencije i kontrole.

Rešenje se nalazi prvenstveno u izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda, smanjenju količina nepotrebnih sredstava za čišćenje i pranje i redukovanu upotrebu đubriva, opasnih hemikalija i pesticida. Prioritet mora da nam bude štednja, odnosno njeno racionalno korišćenje i očuvanje.

Ovogodišnji Svetski dan voda obeležava se pod sloganom „Voda i energija“, u cilju prikazivanja prednosti veze između vode i energije, što podrazumeva korišćenje vodnih resursa, za potrebe hidroelektrana, nuklearnih i termalnih izvora energije. Postoje nagoveštaji da će se u narednom periodu na teritoriji Balkanskog polustrva izgraditi oko 570 mini hidrocentrala. Najavljuje se i početak eksploatacije škriljaca, tzv. fracking. Za fracking se koristi i do 19.000.000 litara vode koja se nepovratno zagađuje hemikalijama. Kako će ovo uticati na već poljuljano stanje u Srbiji, je pitanje koje je pred nama i posao za Zelene da pronađu odgovore.Oznake: , , , , ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)