Više od milijardu ljudi u svetu nema pristup zdravoj vodi za piće!

 

 

Nekada se smatralo da je voda zbog kruženja u prirodi „obnovljiv“ resurs, ali kruženjem, zbog dugoročnog zagađenja životne sredine, voda je danas opterećena štetnim materijama i zagađivačima biološkog, hemijskog ili radiološkog porekla.

Kruženje vode u prirodi

Svakodnevno broj stanovnika na Planeti raste, razvija se privreda i industrija a postojeći vodeni resursi se iscrpljuju i zagađuju.

Činjenica je da voda i dalje kruži u prirodi i da se vraća u različitim agregatnim stanjima, ali ona više nije odgovarajućeg kvaliteta. Na žalost, prilikom tog svog kruženja posle neke industrijske upotrebe, pa i korišćenja u domaćinstvima, voda postaje opterećena štetnim materijama bilo da su one biološkog, hemijskog ili radiološkog porekla. Imamo situaciju da se voda vraća, ali ne u onom obliku u kom je nama neophodna.

To je i razlog zašto je potrebno voditi računa o svakom segmentu očuvanja životne sredine, jer zdrava pijaća voda nije više svakome dostupna.

Nedostatak vode za piće u mnogim zemljama podstakao je Ujedinjene nacije da započnu globalnu dekadnu akciju nazvanu „Voda za život“ i ona će trajati sve do 2015. godine. Cilj ove akcije je da se istakne da više od milijardu ljudi u svetu nema pristup sigurnoj vodi za piće i jedan od milenijumskih ciljeva Ujedinjenih nacija je da se spreči humanitarna katastrofa zbog nedostatka vode.

Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta, a ovogodišnji slogan je „Voda i energija“. Cilj je da se ukaže na racionalnije korišćenje voda u proizvodnji, na prenos energije i načine na koji voda može bolje i delotvornije da se iskoristi.

Cilj obeležavanja Svetskog dana voda je podsećanje na značaj vode za život i zdravlje za sav živi svet na našoj planeti. Ove godine posebno se želi ukazati na racionalnije korišćenje vodnih resursa, posebno za hidroelektrane, nuklearne i termalne izvore energije.

Svetski dan vode

Sve je veća potražnja za ograničenim zalihama vode i stvara se sve veći pritisak na  proizvođače energije da traže neke alternativne izvore energije. U razvijenim    delovima sveta insistira se na uštedi energije kroz priču vezanu za vode.

Ciljevi Svetskog dana voda 2014 su da se podigne svest o međusobnim vezama između vode  i energije. Drugi cilj je da se da doprinos političkom dijalogu koji se fokusira na  širok spektar pitanja vezanih za odnos vode i energije. Treći cilj je da se kod studije  slučaja prikaže donosiocima odluka u sektorima energije i voda da integralni  pristup i rešavanje pitanja voda i energije mogu imati velike, kako ekonomske tako i socijalne uticaje.e neke alternativne izvore energije. U razvijenim delovima sveta insistira se na uštedi energije kroz informisanje i obrazovanje o značaju voda.

Svetski dan voda rezolucijom generalne skupštine Ujedinjenih Nacija obeležava se od 1992. godine.



Oznake: , , , ,
Share
Komentari
  • dragan milošević 03.04.2014 / 12:30

    Alarmantno stanje sa pijaćom vodom u dosta gradova u Srbiji nije ozbiljno shvaćeno od strane odgovornih za vodosnabdevanje.Najnovije otkriće je da je voda sa vodovodne mreže i seoskih bunara u Zajači kod Loznice neupotrebljivo za bilo kakvu upotrebu, a ne samo za piće.Obogaćena je teškim metalima i opasna za upotrebu.Ovo može biti još jedan od razloga pojave olova u krvi kod dece i uopšte meštana ovog rudarskog naselja.Nedovoljno sveobuhvatan pristup rešavanja ovog problema ne prepoznaje da je u pitanju ekološka katastrofa.Treba biti hrabar i saopštiti stanovništvu da žive u zatrovanoj životnoj sredini.

  • Nebojša ribolovac 07.04.2014 / 16:42

    Molio bih sve odgovorne za stanje Gružanskog jezera i jezera u Međuvršju da obrate pažnju na problem divlje gradnje. Do kada ćemo dozvoljavati pojedincima da se bahate, da zauzimaju najbolje lokacije naših jezera? Običan čovek plati godišnju dozvolu za ribolov 6.000din+3.000din=9.000din, i kada ode na neko od ovih jezera da peca ne može da priđe vodi od divlje gradnje, ograda itd…, stvarno više nema smisla običan građanin više nema gde, o obali Gružanskog jezera koliko je zagađena i prljava i da ne pričam, stvarno tužno ali istinito:-(!?!?

Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)