Gradska opština Obrenovac ne želi GMO na svojoj teritoriji

Vreme: februar 2014.
Mesto: Obrenovac

Skupština gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj 25.02.2014. usvojila je Deklaraciju „GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC NE ŽELI GMO NA SVOJOJ TERITORIJI“. Odbornicima se obratila Borka Pavlović, odbornica Zelenih Srbije u skupštini GO Obrenovac. Ona je istakla činjenicu da je Srbija uvek bila poljoprivredna zemlja i da je poljoprivredna proizvodnja temelj naše ekonomije. I u bliskoj prošlosti svaka opština je imala Poljoprivredno dobro koje je u svom sastavu imalo klanicu, mlekaru, pekaru, silose,…Danas uvozimo čak i jabuke.

2009 godine je domet Zakon o zabrani GMO koji je restriktivan, ali ne postoje podzakonska akta i praktično se ne primenjuje. U poslednje vreme sve su češći pokušaji promene tog zakona koji predstavljaju veliku i realnu pretnju kojom se svima nama uskraćuje pravo da se zdravo hranimo, pravo da znamo šta jedemo i pravo da imamo proizvodnju hrane kakvu mi želimo. Mi želimo da i dalje imamo naše autohotne sorte i rase, da sačuvamo naše svetski poznate proizvođače semena i sadnica i da ponovo izvozimo našu hranu i jačamo našu ekonomiju.

Ne postoji ni jedan jedini razlog za prihvatanje GMO proizvoda. Gledajući na više godina ta proizvodnja nije jeftinija, količina proizvoda nije veća, ni prihod nije veći. Nasuprot tome proizvođači potpisuju jako nepovoljne ugovore, koriste totalne herbicide čije je vreme razlaganja 10 godina, javljaju se super korovi pa se količina herbicida svake godine povećava, a cena organske i konvencionalne hrane svake godine raste u odnosu na GMO hranu. Treba naglasiti nesagledive posledice po zdravlje ljudi (autoimune bolesti, tumori, sterilitet) i veliku štetu koja se odnosi na druge biljne i životinjske vrste.

Ovom deklaracijom naša opština se pridružuje velikom broju opština, regiona i država koje su svoju teritoriju proglasile teritorijom bez GMO organizama.

Deklaraciju „GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC NE ŽELI GMO NA SVOJOJ TERITORIJI“ su podržali svi prisutni odbornici i odbornice, na čemu im se zahvaljujemo.Oznake: ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)