Javna rasprava o niklu u Narodnoj skupštini

Na predlog predsednika Zelenih Srbije i narodnog poslanika Ivana Karića skupštinski Odbor za zaštitu životne sredine odobrio je javno slušanje na temu eksploatacije i istraživanja nikla u Srbiji. Ideja Zelenih Srbije je da akademici i profesori, predstavnici Vlade RS i lokalne samouprave, civilnog društva, ali i zainteresovani građani/ke razmene argumente i daju odgovor na pitanje da li su Srbiji potrebni istraživanje i eksploatacija nikla. 

Demokratska država sebi ne sme da dozvoli da o životnoj sredini u ime građana odlučuje dokazano neekološko ministarstvo i neekološka vlada. Za ta pitanja je potrebna široka i stručna javna rasprava. Činjenica je da Srbija nije ispunila većinu evropskih standarda iz oblasti zaštite životne sredine. Iz tog razloga, ona je sve više pogodno tlo za primenu prljave tehnologije koje se u Evropskoj uniji ne upotrebljava, pre svega zbog strogog zakonodavstva i visokog nivoa ekološke svesti. Pitanje je kome odgovara da se ova oblast ne uredi?

Kada pričamo o niklu, pričamo o volji preko 300.000 stanovnika od kojih se najveći deo bavi poljoprivredom i turizmom. Oni će ostati bez sredstava za život ako se zemljište ili izvori mineralne vode degradiraju. Naglašavamo da računica o koristima i šteti ovakvog projekta mora pored ekonomskog kapitala da sadrži i ekološki kapital životne sredine i zdravstveni kapital građana. Treba svi da se zapitamo šta ostavljamo našoj deci? Trošenje ograničenih resursa znači manje kapitala budućim generacijama, koje će imati sigurniji i bolji način da ih iskoriste.

Iz svih ovih razloga je narodni poslanik Ivan Karić tražio javnu raspravu. Pozivamo da se svi zainteresovani za učešće na javnom slušanju koje će se održati u drugoj polovini januara prijave i na taj način iskažu svoje stavove o istraživanju i eksploataciji nikla u Srbiji.Oznake: , ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)