Зелени Србије: Грађани се питају о никлу

Зелени Србије желе да најоштрије осуде решење Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања којим се продужава дозвола за истраживање никла у околини Трстеника. Овим потезом се директно крши Архуска конвенција чија је Србија потписница, а којм се гарантује учешће локалне самоуправе у одлучивању о животној средини. Пре усвајања овог решења, одборници Скупштине општине Трстеник једногласно су усвојили одлуку којом се забрањује истраживање и експлоатација ове руде на њиховој територији. 

Такође, овом одлуком се крши и воља грађана и грађанки Трстеника, али и Александровца, Крушевца, Врњачке Бање, Аранђеловца, Тополе и других, који не желе негативне последице које са собом носи експлоатација никла. У питању је преко 300.000 становника од којих се половина бави пољопривредом, и који ће остати без средстава за живот ако се земљиште или извори минералне воде девастирају. Рачуница о користима и штети оваквог пројекта мора поред економског капитала да садржи и еколошки капитал животне средине и здравствени капитал грађана. Неколико стотина радних места које рудник са собом носи, то не може да надокнади.

Влада Републике Србије је дужна да поштује вољу локалне самоуправе и грађана који су је изабрали за своје представнике. Зелени Србије се слажу да је руда никла драгоцена, али сматрају да је потребно да се она сачува за будуће генерације које ће умети да је искористе на начин који неће угрозити животну средину и друга природна богатства, која су сигурно од већег значаја.

 

Саопштење можете пронаћи на следећим порталима:
1. Б92
2. Блиц
3. Радио телевизија Војводине 

 Ознаке:
Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)