Dani zelene politike na Fruškoj Gori

Vreme: oktobar 2013.
Mesto: Fruška Gora

Zeleni Srbije su na Fruškoj gori u hotelu Norcev održali sastanke Predsedništva, Izvršnog odbora i Biroa stranke 25. i 26. oktobra 2013.  Takođe je održan sastanak Inicijativnog pokreta Zelenih Srbije za Vojvodinu koji će raditi na širenju Zelenih u pokrajini. Tokom dva dana vođeni su razgovori o dnevno političkim temama i definisan je rad stranke u narednom periodu.

Zaključak Predsedništva i Izvršnog odbora je da je stranka na uzlaznoj putanji i da mora da nastavi na popularizaciji zelenih ideja i rešenja.

 

Biroi su imali i radne sastanke i na njima su učestvovali:

01Biro za zelenu ekonomiju, Goran Mitić: “Ekonomija je osnova svake politike. Zeleni se zalažu za održivi razvoj a to znači iznalaženje alternativa prljavom, industrijskom razvoju. Budućnost su organska poljoprivreda, obnovljivi izvori energije, reciklaža, a sve uz pomoć zelenih i ekoloških inovacija kojih Srbija ima dovoljno. Misija nam je promocija tih primera dobre prakse i stvaranje ambijenta za njihov razvoj.”

 

Biro za zelene politike, Božidar Mićić: “Naš zadatak je da približimo 03građanima ideje Zelenih. Zelena politika nije samo ekološka već potpuno novi i jedinstveni pogled i na ekonomiju, socijalnu pravdu i ljudska prava i slobode. Ova četiri stuba su povezana i čine zaokruženu celinu zelene politike. U centru ta četiri stuba su ideje suštinske solidarosti i ravnopravnosti.”

Biro za regionalni i ruralni razvoj i poljoprivredu, Ratko Bajčetić: 04 “Naša ideja je da izgradimo strategiju regionalnog i ruralnog razvoja, na svim nivoima sa posebnim naglaskom  na lokalni razvoj i organsku poljoprivrednu proizvodnju. Neki od identifikovanih problema u Srbiji su centralizacija svih oblasti društva i nedostatak razvojnih fondova za male proizvođače, one koji proizvode zdravu hranu i koja je na tržištu EU najpotrebnija. Svi se u Srbiji slažu da je poljoprivreda najvažnija grana u Srbiji, ali je malo političara zaista učinilo nešto za njen razvoj.”

Biro za ljudska prava i slobode, Natalija Ginić: “Najvažnije vrednosti 05svih evropskih Zelenih partija jesu jednakost i društvena pravda. Diskriminacija se u Srbiji oseća u gotovo svim segmentima života. Predrasude, ksenofobija, homofobija i seksizam, dodatno ugrožavaju položaj svih onih koji su različiti, manjinski, ili društveno marginalizovani – žene, deca, stari, bolesni, osobe sa invaliditetom, LGBT populacija, Romi i ostale grupacije. Vizija ovog Biroa jeste društvo slobode, jednakih mogućnosti i šansi, gde će svako u potpunosti ostvarivati svoja prava, bez ugrožavanja prava drugih.

Biro za zdravlje, bezbednost hrane i zaštitu potrošača, Veselina 06Pelagić: „Pitanja pred nama su sa čime se suočava naše zdravlje, bezbednost hrane i kako da pokušamo da zaštitimo potrošača, tj. građanina/ku Srbije? Ova pitanja su izazov budućnosti za društvo. Danas, i pored toga što svi u lancu hrane govore novcem potrošača – njihov glas se ne čuje. Želimo da naglasimo da je sigurna hrana osnovno ljudsko pravo.”

 

Biro za saradnju sa organizacijama civilnog društva, Nives Tišma: 07“Zeleni Srbije imaju odličnu saradnju sa velikim brojem nevladinih organizacija. Pružajući stručnu i informativnu podršku, OCD su značajno unapredile rad stranke ali su i Zeleni pružali potporu akcijama građanskog društva. U narednom periodu Biro za saradnju sa OCD ima za cilj da ostale Biroe poveže sa organizacijama koje imaju program blizak sektoru kojim se određeni Biro bavi i  da na taj način proširi i produbi saradnju.”

Centar za politiku mladih, Jelena Krajačić: 08“Obrazovanje i zaposlenost su ključna pitanja za mlade. Stanovništvo u Srbiji je sve starije pa se stranke sve više okreću tim slojevima a glas mladih se ne sluša. Moramo da uredimo nacionalni okvir kvalifikacija, da uskladimo nastavne programe sa savremenim tendencijama u obrazovanju, razvijemo neformalno obrazovanje, ponudimo kvalitetne i plaćene prakse za studente. Potrebno nam je i ekološko i zdravstveno obrazovanje za školarce. Sve to i mnogo više je posao za naš Centar.”

Centar za odnose sa javnošću, Žaklina Živković: “Organizacija koja ne 09komunicira ne postoji. Kroz ovaj Centar želimo da dođemo do svakog građanina posebno, da mu predstavimo naše ideje i rešenja da bi nam poklonili poverenje i svoj glas na izborima. Da bismo to uspeli, moramo prvo da uspostavimo kvalitetan dijalog između nas.  Svi pokreti, biroi, članovi i simpatizeri moraju zajednički raditi na tome”

 

 Oznake: , ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)