Дани зелене политике на Фрушкој Гори

Време: октобар 2013.
Место: Фрушка Гора

Зелени Србије су на Фрушкој гори у хотелу Норцев одржали састанке Председништва, Извршног одбора и Бироа странке 25. и 26. октобра 2013.  Такође је одржан састанак Иницијативног покрета Зелених Србије за Војводину који ће радити на ширењу Зелених у покрајини. Током два дана вођени су разговори о дневно политичким темама и дефинисан је рад странке у наредном периоду.

Закључак Председништва и Извршног одбора је да је странка на узлазној путањи и да мора да настави на популаризацији зелених идеја и решења.

 

Бирои су имали и радне састанке и на њима су учествовали:

01Биро за зелену економију, Горан Митић: “Економија је основа сваке политике. Зелени се залажу за одрживи развој а то значи изналажење алтернатива прљавом, индустријском развоју. Будућност су органска пољопривреда, обновљиви извори енергије, рециклажа, а све уз помоћ зелених и еколошких иновација којих Србија има довољно. Мисија нам је промоција тих примера добре праксе и стварање амбијента за њихов развој.”

 

Биро за зелене политике, Божидар Мићић: “Наш задатак је да приближимо 03грађанима идеје Зелених. Зелена политика није само еколошка већ потпуно нови и јединствени поглед и на економију, социјалну правду и људска права и слободе. Ова четири стуба су повезана и чине заокружену целину зелене политике. У центру та четири стуба су идеје суштинске солидарости и равноправности.”

Биро за регионални и рурални развој и пољопривреду, Ратко Бајчетић: 04 “Наша идеја је да изградимо стратегију регионалног и руралног развоја, на свим нивоима са посебним нагласком  на локални развој и органску пољопривредну производњу. Неки од идентификованих проблема у Србији су централизација свих области друштва и недостатак развојних фондова за мале произвођаче, оне који производе здраву храну и која је на тржишту ЕУ најпотребнија. Сви се у Србији слажу да је пољопривреда најважнија грана у Србији, али је мало политичара заиста учинило нешто за њен развој.”

Биро за људска права и слободе, Наталија Гинић: “Најважније вредности 05свих европских Зелених партија јесу једнакост и друштвена правда. Дискриминација се у Србији осећа у готово свим сегментима живота. Предрасуде, ксенофобија, хомофобија и сексизам, додатно угрожавају положај свих оних који су различити, мањински, или друштвено маргинализовани – жене, деца, стари, болесни, особе са инвалидитетом, ЛГБТ популација, Роми и остале групације. Визија овог Бироа јесте друштво слободе, једнаких могућности и шанси, где ће свако у потпуности остваривати своја права, без угрожавања права других.

Биро за здравље, безбедност хране и заштиту потрошача, Веселина 06Пелагић: „Питања пред нама су са чиме се суочава наше здравље, безбедност хране и како да покушамо да заштитимо потрошача, тј. грађанина/ку Србије? Ова питања су изазов будућности за друштво. Данас, и поред тога што сви у ланцу хране говоре новцем потрошача – њихов глас се не чује. Желимо да нагласимо да је сигурна храна основно људско право.”

 

Биро за сарадњу са организацијама цивилног друштва, Нивес Тишма: 07“Зелени Србије имају одличну сарадњу са великим бројем невладиних организација. Пружајући стручну и информативну подршку, ОЦД су значајно унапредиле рад странке али су и Зелени пружали потпору акцијама грађанског друштва. У наредном периоду Биро за сарадњу са ОЦД има за циљ да остале Бирое повеже са организацијама које имају програм близак сектору којим се одређени Биро бави и  да на тај начин прошири и продуби сарадњу.”

Центар за политику младих, Јелена Крајачић: 08“Образовање и запосленост су кључна питања за младе. Становништво у Србији је све старије па се странке све више окрећу тим слојевима а глас младих се не слуша. Морамо да уредимо национални оквир квалификација, да ускладимо наставне програме са савременим тенденцијама у образовању, развијемо неформално образовање, понудимо квалитетне и плаћене праксе за студенте. Потребно нам је и еколошко и здравствено образовање за школарце. Све то и много више је посао за наш Центар.”

Центар за односе са јавношћу, Жаклина Живковић: “Организација која не 09комуницира не постоји. Кроз овај Центар желимо да дођемо до сваког грађанина посебно, да му представимо наше идеје и решења да би нам поклонили поверење и свој глас на изборима. Да бисмо то успели, морамо прво да успоставимо квалитетан дијалог између нас.  Сви покрети, бирои, чланови и симпатизери морају заједнички радити на томе”

 

 Ознаке: , ,
Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)