Nesavesno odlaganje medicinskog otpada ugrožava zdravlje i okolinu

Zeleni Srbije žele da ukažu na neodrživu i katrastrofalnu situaciju u pogledu očuvanja životne sredine i ugrožavanja zdravlja građana i građanki Srbije koje je prouzrokovano neadekvatnim zbrinjavanjem opasnog medicinskog infektivnog otpada.

Na teritoriji Srbije postoje zdravstvene ustanove koje tretiraju medicinski infektivni otpad u svojim aparatima (autoklavima i drobilicama). Na osnovu informacija sa terena i prijava zabrinutih građana utvrdili smo da zdravstvene ustanove nemaju potrebnu opremu ili ona nije u funkciji pa se otpad ne tretira onako kako zakon nalaže. Takođe izlazni produkt tretmana otpada mora se konačno zbrinuti na deponiji pod specijalnim uslovima, a to se ne radi, već se otpad odlaže u stanju koje je mimo svakih pravila i zakona. Imamo primer grada Pančeva koji trenutno nema deponiju već smetlište koje je blizu reke Tamiš, i sa prvim većim vodostajem dolazi do izlivanja reke i do ozbiljnog ugrožavanja životne sredine, pa se na okolnim parcelama mogu pronaći igle, krvavi zavoji i drugi opasni materijali.

Kovin svoj opasan infektivni otpad delimično i zbrinjava kao i Pančevačka bolnica, a deo šalje u Belu Crkvu gde se spaljuje u za to nepredviđeni uređaj i bez saglasnosti i dozvole nadležnog ministarstva Republike Srbije. Veliki je broj ovakvih primera širom Srbije.

Postoji rešenje za pomenuti problem zagađenja životne sredine, ali zbog bahatosti i neodgovornosti pojedinaca koji ovaj problem treba da reše situacija je svakim danom sve gora tako da se očekuje izbijanje nekog ekološkog incidenta, kao što smo imali slučaj da je opasni otpad pronađen iza Centralne apoteke u Zrenjaninu. Zbog svega gore navedenog i zbog alarmantne situacije na samom terenu zahtevamo detaljnu kontrolu svih većih gradova koji su najveći generatori ove vrste otpada, kao i dugoročnu strategiju rešavanja ovih problema od velike važnosti za zdravlje i okolinu.Oznake: , ,
Share
Komentari
  • niko 09.09.2013 / 17:21

    šta ste poduzeli povodom toga osim upozoravanja, jeste li podnijeli prijavu, pokrenuli istragu ili smatrate da ste dovoljno uradili time što ste objavili ovo na netu

  • Pancevac 10.09.2013 / 06:14

    Sve što ste naveli za medicinski otpad su neproverene i netačne informacije, koje su nažalost isto tako neprovereno preuzete u ostalim medijima. Opasan medicinski otpad se tretira organizovano pod kontrolom države na isti način na teritoriji cele Srbije.

  • Pančevka 23.09.2013 / 05:42

    Bravo Zeleni! U Pančevu se ipak potvrdilo da se opasni medicinski otpad ne tretira onako kako zakon predvidja i inspektori zaštite životne sredine su utvrdili da niti drobilica radi poslednjih 18 meseci niti je ispravan jedan od dva autoklava, što samo potvrdjuje da država nije radila svoj posao i nije kontrolisala kako se na terenu zapravo radi. Ipak ste vi Zeleni uradili pravu stvar ukazujući na ove propuste!

Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)