Kome odgovara gašenje agencije za hemikalije

Stranka Zeleni Srbije i Narodni poslanik Ivan Karić uputili su inicijativu – zahtev Predsedniku i prvom Potpredsedniku Vlade Srbije, Ministarki energetike i zaštite životne sredine da se obnovi rad ukinute Agencije za hemikalije. Takođe smatramo da bi Agencija za hemikalije morala da preuzme i kontrolu nad sredstvima za zaštitu bilja i kontrolu kozmetičkih proizvoda pored kontrole hemikalija i biocidnih sredstava.

 

 

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

-Predsedniku i prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije i ministarki energetike, razvoja i zaštite životne sredine  -

 U ime Stranke Zeleni Srbije, uzimajući u obzir značaj adekvatne kontrole proizvodnje, uvoza i upotrebe hemikalija, biocidnih sredstava, sredstava za zaštitu bilja i kontrole kozmetičkih preparata, povećanu zabrinutost građana zbog dejstva hemikalija koje se nalaze u proizvodima na njihovo zdravlje,

Podnosim :

INICIJATIVU

ZA OSNIVANJE – OBNOVU RADA

AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

 

Predlažemo :

1. Da se ponovo osnuje Agencija za hemikalije kao javna agencija, stručno, razvojno i regulatorno telo za integrisano upravljanje hemikalijama i biocidnim sredstvima, s time da se nadležnost proširi na upravljanje sredstvima za zaštitu bilja i kontrolu kozmetičkih preparata;

2. Da se obezbedi finansiranje iz naknada koje snose proizvođači i distributeri, jer se time odgovornost za stavljanje hemikalija u promet prenosi na subjekte koji imaju direktnu finansijsku korist od stavljanja veoma rizičnih proizvoda na tržište.

Obrazloženje

Građani svakodnevno koriste preko 100.000 toksičnih, kancerogenih, mutagenih i ostalih štetnih i veoma opasnih hemikalija u svojim domovima, što može da se negativno odrazi na njihovo zdravlje, posebno na zdravlje dece.

Hemikalije treba da budu predmet rigoroznije kontrole usled povećane zabrinutosti građana i objektivne opasnosti, jer se one nalaze u različitim proizvodima i uzročnici su ozbiljnih bolesti (karcinom, leukemija, sterilitet, dijabetes, gojaznost, autizam, alergije, mentalne deformacije kod dece, imunološki poremećaji, rak dojke, rak testisa, neurološki poremećaji i dr.). Ono što je alarmantno, jeste činjenica da je incidenca ovih bolesti mnogo veća kod dece sadašnjih generacija, jer se nove generacije rađaju sa već prisutnim hemikalijama u svom organizmu.


Dosadašnji rezultati rada ukinute Agencije obezbedili su uspostavljanje sistema kojim su u većoj meri pooštreni standardi donošenjem 45 podzakonskih propisa za sprovođenje dva zakona u Srbiju je uveden sistem klasifikacije, pakovanja i obeležavanja hemikalija, sistem zabrana i ograničenja određenih hemikalija (ranije je bilo samo 19, a danas preko 1000 hemikalija na spisku zabrana i ograničenja). Takođe, Agencija je uspostavila Integralni registar hemikalija – bazu propisa stavljenih u promet i njihovim svojstvima.

Da je ukinuta Agencija za hemikalije postigla napredak u oblasti upravljanja hemikalijama, može se videti u poslednjem izveštaju EK – oktobar 2012. godine, u poglavlju 27. Životna sredina i klimatske promene, gde se jedino hemikalije navode kao „good progress“ u životnoj sredini.

Za poslednjih par meseci, nije uspostavljen sistem nadzora i kontrole novih proizvoda koja su se našla na tržištu. Nije izdato ni jedno uputstvo niti rešenje o upisu novih hemikalija u Registar hemikalija, a inspekcijski nadzor u ovoj oblasti je ostao bez pouzdane stručne podrške. Da bi Agencija za hemikalije bila samoodrživa teret naknada iz kojih se finansira njen rada treba da snose proizvođači i distributeri, oni koji iamju direktnu finansijsku dobit od stavljanja veoma rizičnih proizvoda na tržište.

Pored hemikalija za opštu i profesionalnu upotrebu i biocidnih proizvoda i detergenata, pod svoju nadležnost bi trebalo da stavi i sredstva za zaštitu bilja i kozmetičke proizvode.

 

Dostavljeno:

1. Predsedniku Vlade Republike Srbije,

2. Prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije,

3. Ministarki energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

4. Medijima


KOME U SRBIJI ODGOVARA GAŠENJE AGENCIJE ZA HEMIKALIJE?

 

U Srbiju ovog trenutka ulazi stotinu hemikalija bez ikakve kontrole. Naša država je danas „deponija“ za sve zabranjene hemikalije iz okolnih zemalja. Ovo je nacionalni problem visokog prioriteta. Građani svakodnevno koriste preko 100.000 toksičnih, kancerogenih, mutagenih i ostalih štetnih i veoma opasnih hemikalija. To se u velikoj meri negativno odražava na njihovo zdravlje i zdravlje dece.

Neophodna je rigorozna kontrola zboghemikalija koje se nalaze u različitim proizvodima a izazivaju bolesti modernog doba (karcinom, leukemija, sterilitet, dijabetes, gojaznost, autizam, alergije, mentalne deformacije kod  dece, imunološki poremećaji, rak dojke, rak testisa…).

 

Srbija je sada bez adekvatne kontrole, uvoza, proizvodnje i upotrebe hemijskih sredstava. Od trenutka kada je Agencija za hemikalije ukinuta, stalo se sa rešavanjem problema koji su od životnog značaja. Za poslednjih pola godine nije uspostavljen adekvatan sistem nadzora i kontrole novih proizvoda koji su se našli na tržištu. Nije izdato ni jedno uputstvo, niti akt o upisu novih hemikalija u Registar hemikalija. Inspekcijski nadzor ne postoji u oblasti hemikalija.

 

Za vršenje rigorozne kontrole potrebna je upravo Agencija koja će imati samostalnost, angažovati i stvarati stručnjake koji raspolažu specifičnim znanjima iz oblasti toksikologije i dobro  su povezani sa sličnim telima u okruženju. Finansiranje rada Agencije mora biti obezbeđeno od taksi proizvođača i uvoznika hemikalija, biocidnih sredstava, kozmetike i sredstava za zaštitu bilja – od onih koji ostvaruju profit, a ne kroz budžet i na teret poreskih obveznika – građana. Zeleni Srbije smatraju da bezbedna kontrola hemikalija ne trpi inprovizacije, jer štete po zdravlje mogu biti neprocenjive, a sposobnost kontrole se ne razvija lako i u mnogo bogatijim zemljama.

 

Agencija za hemikalije je jedna od retkih institucija čiji je rad pozitivno ocenjen u poslednjem izveštaju Evropske komisije (septembar 2012.) i čiji razvoj je direktno pomagan donacijama vlada evropskih zemalja. Verujemo da će izveštaj Evropske komisije sutra krajnje negativno oceniti upravljanje hemikalijama u Srbiji.

Saopštenje Zelenih Srbije možete pročitati na:
RT Vojvodine
Zelena Srbija

 Oznake: ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)