Zeleni Srbije protiv GMO

Javno slušanje na temu „Uticaj genetički modifikovanih organizama (transgena) na životnu sredinu i zdravlje“ održan je danas u maloj sali Doma Narodne skupštine. Ovo slušanje organizovao je Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine na inicijativu Narodnog poslanika Ivana Karića iz stranke Zeleni Srbije.

Namera Zelenih Srbije bila je skretanje pažnje stručne i laičke javnosti na probleme koje prouzrokuje GMO na životnu sredinu i zdravlje, i naš utisak je da smo u toj nameri i uspeli. Imali smo priliku da čujemo govornike iz nadležnih Ministarstava, nevladinih organizacija, stručnu javnost i članove opozicionih stranaka a izneti su argumenti i za i protiv GMO. Veliki broj primedbi odnosio se na sadašnji Zakon, koji iako je formalno restriktivan nije razrađen odgovarajućim podzakonskim aktima i pravilnicima, pa se ostavlja mogućnost za zloupotrebe. Srbija je poznata po tome da svako pravilo može da se izigra ili korumpira, a Zeleni Srbije svakodnevno dobijaju informacije sa različitih strana da i danas postoje zasadi GMO, što je moglo i da se čuje na Javnom slušanju.

Zeleni Srbije se zalažu za Srbiju bez genetički modifikovanih organizama i uvođenje moratorijuma, odnosno potpune zabrane na uvoz, proizvodnju i promet GMO na 10 godina, dok se ne sprovedu dugogodišnja istraživanja u toj oblasti i dok ne budemo mogli da sa sigurnošću tvrdimo da je GMO bezbedan. Smatramo da imamo obavezu da budemo oprezni – prema ljudskoj vrsti, ali i budućnosti i drugim vrstama. Procena rizika i koristi upotrebe GMO mora da uključi sve aspekte, na svim nivoima, i dok se to ne desi Srbija mora da se zaštiti od interesa velikih kompanija. Trenutno ne vidimo ni jedan racionalan i ekonomski opravdan razlog za GMO i ohrabruje nas činjenica da se većina prisutnih na Javnom slušanju sa tim složila.Oznake: ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)