Crna nedelja za zelenu Srbiju

Zabrana „Parade ponosa“.

Lobiranje za otklanjanje moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana.

Najava revizije i smanjivanja otkupnih cena za zelenu energiju, tj. energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.

Protekla nedelja donela je brojne zabrinjavajuće vesti koje bi mogle da imaju ozbiljne posledice za nekoliko budućih generacija stanovnika Srbije.  Protekla nedelja bila je crna nedelja za sve koji poštuju načela evropskog zelenog pokreta i sve one koji žele otvorenu, tolerantnu, čistu, zdravu i sigurnu Srbiju.

Poražavajuće je da 2012. godine u Srbiji svi njeni stanovnici ne mogu slobodno da se šetaju ulicom.  Delimo uverenje da su ljudska prava i slobode tekovine koje jedna demokratska država mora štititi i unapređivati. U vreme kada je nasilja i diskriminacije sve više, dužnost svih nas je da stanemo u front odbrane Ustavom i zakonom zagarantovanih prava i sloboda svih građanki i građana Srbije, bez izuzetka. Istrajaćemo u zalaganju za društvo bez nasilja i homofobije.

Jednako je poražavajuće da Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) otvoreno lobira za izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji, zemlji koja se još uvek bori sa odbranom u vanrednim sutiacijama izazvanim prirodnim nepogodama kakve su poplave, požari ili zemljotresi.  Nakon Fukušime, koncept nuklearne energije se velikom brzinom odbacuje u Evropskoj uniji i Japanu, a najnovija istraživanja već pokazuju negativne rezultate na stres testove postojećih postrojenja.  Neprihvatljivo je za buduće generacije da žive u zemlji koja se uprkos ogromnim rizicima oslanja na nuklearnu energiju iako nijeni pokušala da iskoristi potencijale koje ima u obnovljivim izvorima energije.

U vezi sa tim, posebno nas zabrinjava što Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine već dva puta u toku protekle dve nedelje najavljuje reviziju i smanjivanje otkupnih cena za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.  Srbija je jedina zemlja u regionu koja nema niti jedan megavat proizveden iz obnovljivih izvora energije (ako izuzmemo proizvodnju iz velikih hidroelektrana koje se ne smatraju obnovljivim izvorima zbog uticaja koji imaju na životnu sredinu).  Destimulacija koja se najavljuje uništila bi i najmanju mogućnost da u narednim godinama dobijemo proizvodnju struje iz obnovljivih izvora zato što je struja iz termoelektrana u Srbiji „jeftina“.  Energenti za proizvodnju u termoelektranama su ograničeni i za nekoliko generacija oni će se potrošiti, a sekundarni troškovi proizvodnje iz uglja (urušavanje ekosistema i zagađivanje životne sredine, troškovi koji se odnose na zdravstveni sistem jedne zemlje zbog posledica zagađenja, troškovi drugih industrija kakva je na primer organska poljoprivreda kao posledica zagađenja i sl.) u Srbiji se ne kvantifikuju.  Podaci iz Zdravstvenog statističkog godišnjaka Instituta za javno zdravlje ljudi „Dr Milan Jovanović Batut“ pokazuju da je smrtnost od raka pluća u Kolubarskom okrugu za 25% veća nego prosečna u Srbiji, a da je broj novih oboljenja za 15% veći.  Prosečan životni vek stanovnika Lazarevca (rudnik uglja), Obrenovca (TENT) iPožarevca (TE Kostolac) je u proseku za 1.84 godinu kraći nego prosečnog stanovnika Srbije.

Zeleni Srbije, kao odgovorna parlamentarna stranka, poziva Vladu Srbije da umesto zabrana šetanja građanima Srbije i nuđenje stranputica u vidu nuklearne energijekonačno ponudi zelenu alternativu i pokaže pravi put kojim treba krenuti ka Evropi.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)