Zeleni Srbije u republičkom parlamentu: Podnošenje i rasprava – Amandman o visokom obrazovanju

“Uvažena predsedavajuća, gospodine ministre, koleginice i kolege, malo smo sad oko ovog prvog amandmana otišli daleko i široko.

Studirao sam u 90-im godinama i to je uvek bila politička organizacija, kada govorimo o Savezu studenata. Koliko znam iz priča svojih kolega koje su bile starije i pre 1990. godine je to bila apsolutno politička organizacija i one priče do 2002. i 2003. godine, znam da je to i tad bila politička organizacija.

Možda danas to nije tako, ali morate da razumete našu bojazan i ne možete da nam objašnjavate time da ste vi razgovarali sa studentima. Dozvolite, imamo i mi neke studente u svojim partijama i mi smo organizovali neke forume i konsultovali se sa nekim studentima.
Nismo sasvim napamet davali ove predloge…”Oznake:
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)