Zeleni Srbije o neukidanju JP “NOS”

U četvrtak, 20.09. je održan sastanak Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini. Na dnevnom redu su bile izmene Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti. Zeleni Srbije već duže vreme traže od nadležnih institucija da se ispita rad JP “Nuklearni objekti Srbije” i uradi procena bezbednosti, a incidenti (akcidenti?) koji su sve češći samo potvrđuju naše sumnje. Nažalost, na Odboru se pokazalo da o ovim problemima može da se priča ali ne i razgovara – politička volja je veća od opasnosti koja se nalazi na samo 10km od centra Beograda.
Zeleni Srbije pitaju:

1. Da li se žuti kolač čistog uranijuma 3 T još uvek nalazi u Institutu Vinča i da li je sigurno da tu ostane?

2. Da li ste upoznati sa činjenicom da novi Hangar 3 još uvek nije dobio dozvolu za rad zbog problema sa izveštajem o sigurnosti?

3. Da li ste upoznati sa činjenicom da je stari Hangar 1 pun ostataka uranijuma od nuklearnog goriva starog 50 godina, natkriven limenim krovom i okružen rastinjem? Da li postoji plan za slučaj požara?

4. Zašto projekti IPA programa (Instrumenti za predpristupnu pomoć) stoje?
Ovo su ozbiljna pitanja, tražimo da se sve dobro istraži, da se uradi stručna procena i odgovori, jer javnost ima pravo da zna.Oznake: ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)